Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Vrouwen uit de Bijbel - lezingen

Het Centrum voor Beeldende Kunsten organiseerde op 18 & 25 maart en op 1 april drie lezingen die nader op het onderwerp van de tentoonstelling Vrouwen uit de Bijbel ingingen.

18 maart - Genesis3 - Anne Verhoijsen
25 maart - Stop de Beeldenstorm - Annine van der Meer
1 april - De Godin in de Bijbel - Annine van der Meer

De lezingen werden gehouden in het pand van het CBK Zeeland aan de Balans 17. De lezingen waren voor ieder vrij toegankelijk.
Terug naar Archief
Lezing 1 Genesis3 door Anne Verhoijsen
18 maart om 15.00 uur

Anne Verhoijsen vertelde uitvoerig over de ontstaansgeschiedenis en uitvoering van haar project Genesis3. Genesis 3 confronteert mensen met het verhaal van Eva en de Appel. Deelnemers krijgen de vraag voorgelegd wat hún keuze zou zijn geweest als ze zich in Eva's plaats hadden bevonden. Door deze oeroude vraag opnieuw te stellen plaatst Verhoijsen iedereen op symbolische en rituele wijze voor het oerdilemma van onze cultuur. Wil je voor altijd in het paradijs blijven, onschuldig als een kind, maar ook onwetend en afgesneden van de echte wereld, of wil je het heft in eigen hand nemen en zelf kennis van goed en kwaad verkrijgen?
25 maart en op 1 april, hield Annine van der Meer, auteur van Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, in het CBK Zeeland twee lezingen: 25 maart om 15.00 uur 'Stop de Beeldenstorm' en op 1 april om 15.00 uur 'De Godin in de Bijbel'.

Lezing 2 Stop de Beeldenstorm door Annine van der Meer
25 maart om 15.00 uur

De beeldenstorm uit onze vaderlandse geschiedenis is niet de eerste en de laatste in de wereldgeschiedenis geweest. Dat mensen uit verschillende culturen elkaars beelden en symbolen breken of onteren is helaas een verschijnsel dat deel uit maakt van fundamentalistisch denken. Met de regelmaat van de klok manifesteert het zich in de geschiedenis tot op de dag van vandaag.
In het verleden had het te maken met een superioriteitsgevoel van de overwinnaar die de cultuur van de verliezer onder de voet liep. Om enige tijd later vaak te moeten constateren dat wie kaatst de bal terug kan verwachten. Dan wordt de overwinnaar op zijn beurt de verliezer en worden zijn beelden door een nieuwe veroveraar gebroken. Ook in de geschiedenis van oud-Israël zijn er verliezers en overwinnaars. De beelden uit een oudere Kanaänitische cultuur van godinnen als Eva, Asjera, Anat, Astarte en Sophia worden door binnenvallende herdersvolken óf gebroken óf zodanig vervormd dat zij in het denken van de veel later schrijvende bijbelredacteuren passen.
Wij leven in een tijd waarin archeologisch en kunsthistorisch onderzoek het mogelijk maakt de oude gebroken godinnen-beelden in ons bewustzijn te helen en zo de geschiedenis van de verliezer te leren kennen. In onze tijd is het belangrijk heilige teksten vanuit een symbolisch bewustzijn te lezen. In dat bewustzijn mag ieder beeld er zijn omdat ieder beeld respect verdient.
Sela ©
Lezing 3 De Godin in de Bijbel door Annine van der Meer
1 april om 15.00 uur

Wist je dat God ooit getrouwd is geweest? Sterker nog, hij is het nog steeds en wij weten het niet meer. Ooit heeft mevrouw God bestaan. In de Oudheid manifesteert God de moeder zich als moedergodin in Egypte, Syrië, Kanaän en Griekenland. In de geschiedenis van oud-Israël is zij met haar dochters de godinnen Asjera, Anat, Astarte en Sophia geliefd geweest; dat getuigen de vele beelden die van hen ontstaan en opgegraven zijn.
De tijd van de ondergang van God de moeder breekt aan. De aandacht verschuift definitief naar haar zoon en echtgenoot; de vadergoden. Van de storm- en weergoden blijft er uiteindelijk in allerlei culturen maar één vadergod over. Hij ontwikkelt zich tot de ene en enige God. In het christendom tot God de vader. De verering van God de moeder wordt verboden. Zij wordt weggeschreven uit de teksten en ook de overige vrouwelijke elementen worden diverse manieren 'onschadelijk gemaakt'. Deze negatieve bagage speelt ons bewust en vooral onbewust nog altijd parten.
Maar vandaag de dag is dat aan het veranderen. Vele beelden van God de moeder worden opgegraven, in tal van wetenschappen buigt men zich over de Moeder. Zij blijkt schuil te gaan in haar beelden en symbolen. In feite is zij is nooit weggeweest. Maar wij herkenden haar symbolen niet meer. Men ontdekt dat God de Vader een vrouw had, Asjera. De joden bakten koeken voor haar dochter, de Koningin van de Hemel genaamd Anat. Sophia of vrouwe Wijsheid komt weer tot leven. Maria Magdalena wordt weer op het voetstuk gezet: als eerste die de opgestane Christus zag.
Maak kennis met de vergeten en verborgen symbolen van de godin in de bijbel.
Dr Annine van der Meer is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij prof. G. Quispel. Als kenner van de gnosis was hij het die haar al in het begin van haar studietijd liet kennismaken met Sophia, de vrouw van God in de gnosis. Na haar promotie deed zij een godsdienstvergelijkend onderzoek naar Sophia en het goddelijk vrouwelijke in het jodendom, christendom en islam. Zij reisde en speurde terug in de tijd om het spoor van de godin aan de hand van historisch onderzoek in allerlei culturen tot in de oertijd terug te vinden. Annine van der Meer is verbonden aan diverse opleidingen.

Lees hier het artikel "God de Moeder ging aan God de Vader vooraf" uit Trouw, over het werk van Annine van der Meer.
Info
0118-611443 of info@cbkzeeland.nl