Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Publicatie POP DOWN | MELT UP

voorzijde publicatie

PERSBERICHT

Vandaag presenteert CBK Zeeland de publicatie ‘PD/MU - Diepe adaptatie voor een verre toekomst’ - een indrukwekkend multidisciplinair en stilistisch gevarieerd project over de toekomst van Zeeland op basis van wetenschap, verbeeldingskracht en narratieve vervoering.

De sloop van de kolencentrale van Borssele markeert een baanbrekend moment in de energie- en klimaattransitie. Deze historische energietechniek uit fossiele brandstof was anderhalve eeuw lang de motor achter de industriële vooruitgang. Een tijdperk komt nu ten eind, een nieuwe dient zich aan, maar wat ligt er in het verschiet? De keuzes die we nu moeten maken zullen vele consequenties hebben, maar kunnen we die overzien? Het project Pop Down / Melt Up zet deze stille maar fundamentele Antropocene revolutie in de schijnwerpers met een kritische en creatieve aanpak. Het filmportret van dit energiereliek brengt je in het oog van de transitie-storm. De atlas toont de fictieve toekomst van Zeeland in vier doorwrochte, provocerende en diep voelbare design-fictionscenario’s. PD/MU biedt meerdere denk- en kijkkaders én verschillende handelingsperspectieven. Het is een uitnodiging aan iedereen om meerdere wegen te verkennen waarlangs we ons kunnen of moeten bewegen, en om met wederzijds begrip een nieuwe energie voor de toekomst aan te boren.

overhandiging

15 december 2020 - Informele overhandiging publicatie PDMU aan Martin Oosterveld (EPZ) door Kathrin Ginsberg (CBK Zeeland).

Productie

Twee jaar van ontmoeting, discussie en verkenning, in samenwerking met onder andere ingenieurs, bestuurders, sociologen, ontwerpers en kunstenaars, komen in het boek bijeen in transsectorale onderzoeken en inspirerende perspectieven. Dit is van grote waarde – zowel technisch, voor duurzame technologie en beheersmodellen, als cultureel, voor sociale en maatschappelijke verbanden in de ruimtelijke context. De Sloehaven vormt een reëel Zeeuws decor met overzichtelijke implicaties om de energie­ en klimaattransitie in de breedte te verkennen. De vastgelegde inzichten bieden een toegankelijk overwegingskader met nieuwe handelingsperspectieven voor een waardig en inclusief antwoord op de klimaatuitdaging.

PDMU kaart

Publicatie


De vier scenario's voor Zeeland worden gevisualiseerd met wonderkaarten waar in één tekening vijf opeenvolgende schaalniveaus worden ontvouwd: het Sloehavengebied, Walcheren, Westerschelde, de Nederlandse kust, noordwest Europa en tenslotte naar een deel van het noordelijk halfrond van onze planeet. Door een bedrieglijke figuratie herkent u als kijker deze toekomstige werelden. Een fictieve familie - Joseph en Bernadette van Remmerswaal en hun kinderen Jos, Sarah, Agnes en Paulus – brengt de scenario's tot leven. Hun lotgevallen geven een blik op de gevoelstemperatuur van de werelden en het leven dat er geleid wordt. Door de variatie in leeftijd en karakter wordt een spreidschot aan perspectieven getoond die soms schuren met de wereld waarin ze leven.

PDMU still

Documentaire


"Zodra ik over het terrein van de kolencentrale in Borssele loop, voel ik van alles. De bombastische, grauwe industrie heeft een vreemd soort schoonheid. De rookpluimen die ronddwarrelen, het symmetrische lijnenspel, de lichtjes die in de verte fonkelen. Als documentairemaker zie ik direct indrukwekkende shots voor mij. Maar dat mooi lelijke terrein heeft in werkelijkheid natuurlijk een hele andere functie. Ik voel de drang van het produceren, consumeren en het verdienmodel daarachter. Maar het voelt ook als een noodzakelijke kwaadaardigheid. We gebruiken immers allemaal elektriciteit, gas of brandstof…”

Bekijk hier de trailer

Redactie
Kathrin Ginsberg, directeur CBK Zeeland
Herman Kossmann, tentoonstellingsontwerper, KOSSMANN.DEJONG exhibition architects
Christiaan Weiler, coördinator architectuur CBK Zeeland

Auteurs
Han Polman, Commissaris van de Koning, Provincie Zeeland
Kathrin Ginsberg, directeur CBK Zeeland
Dirk Sijmons, hoogleraar landschapsarchitectuur
Alexander Herrebout, landschapsarchitect, OTO Landscape Architecture
André van der Hout, filmmaker
Iris Grob, documentairemaker
Christiaan Weiler, coördinator architectuur CBK Zeeland
Anna de Bruyckere, schrijver, performer, filosoof/scribent

Kaarten en illustraties
Ro Koster, ruimtelijk vormgever, Ro&Ad Architecten

Fotografie
Iris Grob, documentairemaker

Ontwerp
Martijn de Wilde, grafisch ontwerper

Oplage / Pagina's / Formaat
500 st / 65 p / 240 x 340 mm
Verkoopsprijs € 35,-
Uitgave
CBK Zeeland
Balans 17
4331 BL Middelburg
ISBN 978 90 6354 205 4

Download publicatie
PD/MU - Diepe adaptatie voor een verre toekomst’ (50 mb)
PD/MU - Diepe adaptatie voor een verre toekomst’ (8 mb)

Liever een papieren exemplaar?
Bestel rechtstreeks via de webshop!

Voor meer informatie:
CBK Zeeland
Christiaan Weiler
architectuur@cbkzeeland.nl
+31 118 611 443
+33 6 26 10 22 30

CBK Zeeland
CBK Zeeland brengt makers en ontwerpers in contact met elkaar en met vertegenwoordigers van andere sectoren. Daarmee ontwikkelt zij, in samenwerking met toonaangevende culturele en educatieve instellingen, het cultureel vermogen van de bewoners en bezoekers van de provincie, met debatten, opdrachten en publicaties die kunst, vormgeving en architectuur zichtbaar, bespreekbaar en toegankelijk maken, en de kwaliteiten van Zeeland kritisch bevorderen.