Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Architectentafels 2020

De laatste decennia spelen zich veel veranderingen af, ook voor de architectuur. De maatschappij is vergaand gedifferentieerd en het klimaat dwingt tot sobere oplossingen. De ontwerpopgaven staan in een steeds extremer spanningsveld tussen maatschappelijke welzijn en duurzame middelen. Enerzijds zijn er steeds meer criteria voor de leefomgeving en anderzijds zijn er steeds minder grondstoffen beschikbaar. De architectentafels van 2020 gaan dat spanningsveld onderzoeken door te kijken welke waarde ontwerpers kunnen bijdragen aan een duurzame balans tussen gebouw en programma, vorm en inhoud en lichaam en geest. Architect Taco Tuinhof zal bij elke tafel getuige zijn en de eindtafel inleiden.

Locatie: CBK Zeeland (of anders aangegeven)
tijdstip: 17.00 - 19.00 uur
gratis toegang

De planning is (onder voorbehoud) als volgt:

AT 1 - 11 maart 2020

Tafel 1 - Kwantiteit - kwaliteit - 11 maart 2020

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het van groot belang het materiaalverbruik te reduceren, onder andere door een circulaire bouw- en beheersketen. Reductie van ruimtegebruik door het herorganiseren van gebruikspatronen vult dit aan. Het ideale ontwerp organiseert de binnen- en buitenruimte voor meer welzijn met minder middelen. In de eerste architectentafel gaan we op zoek naar hedendaagse gebruikspatronen in de zorg (*), de gebouwen die geen goed antwoord bieden en zij die dat wel hebben, en de processen waarmee ze tot stand kwamen (**). (* Facility management van een zorggroep - ** Onderzoek informele gebiedsontwikkeling)

Lees verder...

Architectentafel 2 - 2020

Tafel 2 - Materiële waarde - dinsdag 7 juli 2020

De meest bekende waarde van een gebouw is zijn marktwaarde. De WOZ-waarde geeft een genuanceerder beeld, opgebouwd uit locatie, gebouwtype, afmeting, bouwjaar, afwerking en voorzieningen. De energieprestatie wordt bepaald door het energieverbruik van een gebouw. Hedonic pricing bepaalt de objectwaarde uit de aantoonbare waarde van de omgeving. Is het niet heel makkelijk een goed ontwerp te maken? Tijdens deze architectentafel zullen sprekers de meer en minder traditionele vastgoedwaarden in het toerisme (*) toelichten, waarmee ontwerpers (**) investeerders gerust kunnen stellen. (* Belegger/ ontwikkelaar - ** Ontwerpers van vakantie-accommodatie)

Lees verder...

ATZ 3

Tafel 3 - Functionele waarde - woensdag 23 september

Louis Sullivan (Chicago 1856-1924) poneerde een eeuw geleden het principe “form follows function” waarbij architectuur een uitdrukking is van de functie. Deze functie - de exploitatie - is vaak de bestaansbasis van een gebouw. Hieruit ontstaan typologieën - scholen, ziekenhuizen en kantoren. Sommige gebouwen bewijzen hun waarde door gelijktijdig (*) of achtereenvolgens (**) verschillende functies te vervullen. In deze architectentafel verkennen we de grenzen van functionele waarde door opnieuw te kijken naar typologieën in het licht van hedendaagse gebruikspatronen. (* Een multifunctioneel centrum - ** Een herhaaldelijk herbestemd gebouw)

Lees verder...

ATZ 4

Tafel 4 - Maatschappelijke waarde - woensdag 4 november

Een ruimtelijk ontwerp overstijgt de invloedsfeer van de klant en het perceel – hoe kan een ontwerper daar zorg voor dragen?

Bouwen levert een aanleiding en een omgeving
De ruimtelijke ontwerpopgave speelt een belangrijke maatschappelijke rol als aanleiding en omgeving waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Verschillende doelen, werkwijzen en resultaten bieden daarvoor verschillende kaders - publieke of private aanpak, ontwikkelingsschaal, nieuwbouw of herbestemming, industrieel of ambachtelijk, soepele of strakke vormen, hoge en lage ruimtes, etc.

Lees verder...

5e Tafel 2020

Tafel 5 - Anita Pijpelink - woensdag 9 december

Op 9 december vindt de laatste architectentafel van 2020 plaats. Deze afsluitende aflevering is, zoals altijd, toegewijd aan het dilemma van een belangrijk figuur in de Zeeuwse ruimtelijke ordening. Dit jaar is dat Anita Pijpelink, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland (Portefeuilles: Cultuur, Monumenten, Natuur, Water, Europese samenwerking). Zij sluit de serie architectentafels van 2020 af met een dilemma uit haar bestuurlijke praktijk en in het verlengde van de het jaarthema: de ervaring van bouw- en omgevingskwaliteit.

Lees verder...