Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

GO! RES – Governance, Ontwerp en Regionale Energiestrategieën

Uitnodiging bijeenkomst GO! RES 

Terug naar archief
Go Res


Op woensdag 4 september aanstaande vindt in Middelburg bij CBK Zeeland de eerstvolgende GO! RES bijeenkomst plaats. Tijdens GO! RES gaan beleidsmakers, ambtenaren en ontwerpers aan de hand van praktische voorbeelden en verkennende ontwerpstudies in gesprek over kansen en knelpunten bij het ontwikkelen van de RES’en.

ZEELAND
Zeeland is niet alleen grensregio, wat al veel interessante uitdagingen met zich meebrengt met betrekking tot de energietransitie, maar ook een provincie waar verschillende bijzondere thema’s spelen. De aanwezigheid van veel zware industrie en dus grote vervuilers; de druk op het landschap en de open ruimte t.b.v. extra energieopwekking; wind op zee; de kustlijn bescherming en natuurlijk de aanwezigheid van kerncentrale Borssele en de uitdagingen van nieuwe vormen van energieopwekking. Hoe kan dit alles in een RES samenkomen? Waar liggen de (koppel)kansen en waar komt men op dit niveau echt niet uit? Dit alles maakt Zeeland een interessante locatie voor de volgende GO! RES bijeenkomst. 

Dus: als u zich nog niet heeft aangemeld meld je aan en praat mee!

KEER
keer2

KEER expo

GO! RES is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool en wordt u in samenwerking met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) aangeboden. Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door CBK Zeeland en valt samen met de KEER expo van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die vanaf 12 augustus t/m 6 september 2019 bij CBK Zeeland te Middelburg te zien zal zijn.

Programma

Datum: woensdag 4 september 2019
Locatie: CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg

 • 13.30 – 14.00 Inloop gasten;
 • 14.00 – 14.05 Welkom door Karin Nije –  Raad van Toezicht CBK Zeeland en partner WTS architecten;
 • 14.05 – 14.10 Welkom door moderator Paul Gerretsen - Vereniging Deltametropool;
 • 14.10 – 14.20 Urgentie ruimtelijke opgave binnen RES’en, Pieter Jan van der Hulst - NP RES;
 • 14.20 – 14.30 Kansen integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering voor RES’en, Maarten Tas - programmaleider KEER Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
 • 14.30 – 15.00 Ontwerpers aan het woord – pitches 2 projecten:
  Alexander Herrebout, OTO landscape architecture zal Pop Down | Melt Up toelichten en Eric-Jan Pleijster, LOLA – Plan-B (NL 2200);
 • 15.00 – 15.10 Eerste reacties vanuit de zaal en korte introductie deelsessies;
 • 15.15 – 16.30 In de deelsessies bespreken wij de 3 O’s: de kern van de opgave, obstakels die men daarbij tegenkomt en mogelijke oplossingen die hiervoor kunnen worden aangedragen. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden wordt gedeeld hoe ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het formuleren van beleid. Welke rol het kan spelen bij het vertalen van nationale doelstellingen in regionale plannen en lokaal verankerde afspraken? En hoe het kan helpen bij het verbinden van partijen, belangen en schaalniveaus; 
 • 16.30 – 17.00 Korte terugblik deelsessies en formuleren conclusies en actiepunten – Paul Gerretsen
 • 17.00 – 18.00 Afsluiting en borrel

Wij nodigen u hier graag voor uit!

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.
(als u zich al heeft aangemeld dan is dit niet meer nodig)

logo stimuleringsfonds lang


GO! RES
is een reeks van acht landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord. Op dit moment wordt in dertig regio’s door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES’en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en binnen een hele strakke planning moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

Wat vaststaat is dat al die keuzes een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario’s verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen. GO! RES is bedoeld om de kansen die dit biedt te tonen en de RES’en hierbij op weg te helpen.

Lees meer over GO! RES en verslagen van eerdere bijeenkomsten

Go Res 2

POP DOWN | MELT UP

Bekijk hier de film die het stimuleringsfonds maakte over POP DOWN | MELT UP