Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

1e Architectentafel 2014 op 12 februari.

Landwerk Walcheren
scenario’s voor een rijk cultuurlandschap


landwerk 2

Is het mogelijk voor het platteland een andere meer duurzame ontwikkeling in gang te zetten? En kunnen we met nieuwe verdienmodellen en eco-effectieve oplossingen toewerken naar een sociaal, economisch en ecologisch meer vitaal platteland?

De huidige veranderingen op het platteland, zoals schaalvergroting en ontvolking, hebben met de internationale ontwikkelingen een schijnbaar onbedwingbare economische logica. In het door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesteunde project ‘Landwerk Walcheren’ onderzochten Paul de Graaf, Suzanne Loen en Jos Willemsen scenario’s voor een rijker en meer zelfredzaam landschap. In een integrale benadering van recreatie, landbouw en natuurontwikkeling zijn kennis van het lokale landschap en van nieuwe inzichten vanuit een ecosysteembenadering toegepast.
 
Met experimenteerruimte voor vernieuwende vormen van landgebruik, worden de zaadjes gepland voor veranderingen op grotere schaal. Het voorgestelde concept ‘Randerij’ laat zien hoe het Walcherse platteland in ruimtelijke en ecologische zin kan worden verrijkt en haar veerkracht voor de toekomst vergroot. Als model voor eco-effectief ondernemerschap biedt het diverse verdienmodellen en een reeks aan nieuwe gebruiksmogelijkheden, bouwstenen en ontwikkelingspotentieel. Landwerk Walcheren is een pleidooi voor lokaal initiatief en lokale kwaliteiten, en brengt het groeipotentieel van kleinschalige benaderingen aan het licht.
 
Woensdag 12 februari tijdens de eerste ‘Architecten Tafel’ van dit jaar wordt het project gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje mee te denken en praten over het potentieel dat hieruit naar voren komt. 

Locatie: Balans 17, 4331 BL  Middelburg
van 17.00 tot 19.00 uur.

Toegang is gratis.


logo stim.fonds breed

Landwerk Walcheren is een onderzoeksproject van Zela & kompanen i.s.m. Suzanne Loen/SL Studio en Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek.
Het project is mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Deze presentatie is de eindpresentatie van dit project

(Een onderzoek naar integrale bottom-up plattelandsontwikkeling).