Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Het Zeeuwse Gezicht

Terug naar archief
Het Zeeuwse Gezicht is als stichting opgericht in 1997 en richt zich met haar activiteiten op de provincie Zeeland. Dit architectuurcentrum valt onder de paraplu van het CBK Zeeland.

De stichting wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Zeeland die de aandacht vragen.

Het streven is de discussie op gang te houden. Dit doet Het Zeeuwse Gezicht in samenwerking met Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en het CBK Zeeland door het organiseren van debatten, lezingen en excursies.

jaarprogramma 2008

HZG, het CBK Zeeland en de Bond Nederlandse Architecten, kring Zeeland, hebben opnieuw gezamenlijk een architectuur jaarprogramma samengesteld.
De bedoeling en opzet van de activiteiten is aandacht vragen voor architectuur, stedenbouw en landschap. Door het behandelen van actuele onderwerpen willen wij deze onderwerpen enerzijds onder de aandacht van een breed publiek brengen en anderzijds inhoudelijke verdieping teweegbrengen.
Het Zeelandjaarprogramma 2008 wordt wederom door het Stimuleringsfonds voor Architectuur met een subsidie ondersteund.

Het jaarprogramma heeft dit jaar een specifiek thema: de Westerschelde. Het architectuurprogramma 2008 van Zeeland richt zich op alle verschillende facetten die de Westerschelde in zich heeft; als scheiding, ruggengraat of verbindende ruimte. Het gezamenlijke programma van het CBK Zeeland, het Zeeuwse Gezicht en BNA Kring Zeeland omvat naast verschillende architectentafels, 4 debatten en 2 lezingen die betrekking hebben op dit thema. De debatten zullen iedere keer op een andere locatie langs de Westerschelde plaatsvinden, we volgen haar in ?stroomopwaartse? richting om te eindigen in Antwerpen.

CBK Zeeland heeft een eigen expositieruimte op de Balans in Middelburg. Rondom het jaarthema en de Dag van de Architectuur zal daar de tentoonstelling ?Waterscheidingen? worden georganiseerd. Architecten, planologen, vormgevers en beeldende kunstenaars presenteren vanuit hun visie hoe de Westerschelde als ruggengraat of verbindende ruimte kan worden gezien.

Het succes van de architectencafé in 2007 krijgt in 2008 een vervolg in de vorm van ?architectentafels?. In 2008 wordt vijf keer een gastheer/vrouw uitgenodigd om een bijeenkomst te organiseren. Komend jaar worden een vijftal prominente gastheren/vrouwen benaderd. Gedacht wordt aan Harry van Waveren, gedeputeerde van de Provincie, Eric de Ceuster, directeur van de Woongoed Middelburg en de van oorsprong Zeeuw Ole Bouman, directeur van het Nai. Ook de Vlaamse en Nederlandse rijksbouwmeesters worden in verband met de architectentafels genoemd. Het onderwerp en het verloop van deze bijeenkomsten liggen niet vast en zullen per gelegenheid een verrassing zijn geheel naar wens van de gastheer/vrouw.