Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Evaluatie met het oog op de toekomst

CBK Zeeland is momenteel bezig met het vormgeven van haar nieuwe koers voor de komende jaren. Ons streven is om de vele kunstenaars uit de gehele Zeeuwse regio te betrekken bij dit proces. We zijn ons bewust van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zowel in de wereld om ons heen als in de culturele sector. We zien als organisatie de successen, maar ook de gebieden waar we verbetering willen zien.

een veerkrachtige...

In 2023 zijn we begonnen met een evaluatie van onze taken met het oog op de toekomst. Wellicht bent u op de hoogte van het onderzoek dat is uitgevoerd door een consultancybureau. We willen dit onderzoek voortzetten door naar de ervaringen, verwachtingen en wensen van zowel collectieven als individuele kunstenaars te luisteren. We willen weten waar we nu staan, wat de uitdagingen zijn en hoe CBK Zeeland een duurzame bijdrage kan leveren aan de Zeeuwse culturele sector op het gebied van Beeldende kunst, Vormgeving en Architectuur.

Er is een eerste persoonlijke uitvraag gedaan naar 50 kunstenaars om deel te nemen aan dit onderzoek, waarbij er vooral gekeken is naar een goede geografische spreiding. Deze kunstenaars zijn willekeurig gekozen uit het kunstenaarsbestand van CBK Zeeland.

Henk Vierveijzer 'effe zitten'

Henk Vierveijzer 'effe zitten'

PRAAT MEE!

Mocht u geen uitnodiging hebben gekregen en toch mee willen praten dan horen we dat graag van u. U kunt uw interesse voor een gesprek kenbaar maken aan de coördinator beeldende kunst Pleun Meijer via mail, maar ook telefonisch (0118-611443). We nemen u dan graag mee in onze evaluatie met het oog op een gezonde toekomst.