Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Missie - Taak - Doelstelling

Missie

CBK Zeeland staat voor het scheppen van ruimte voor nieuwe artistieke en creatieve praktijken. Als conceptontwikkelaar en bemiddelaar verbindt zij verschillende sectoren met elkaar zonder dat deze hun eigen kracht en eigenzinnigheid verliezen. En het begint bij de beeldende kunsten. De vrije artistieke praktijk schept nieuwe creativiteit zonder vooropgezet doel. CBK Zeeland faciliteert deze praktijk; als bemiddelaar legt zij de link met maatschappelijke, sociale of economische vraagstukken. Zo kan ieder vanuit zijn eigen kracht opereren.

CBK Zeeland vormt een Zeeuwse ruimte waar kunstminnende partijen samenkomen tijdens tentoonstellingen, workshops, discussies en andere vormen van ontmoetingen. Zij ontwikkelt, veelal in gezamenlijkheid, activiteiten die er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.

CBK - Balans - Middelburg (14-10-2020)

Taak

CBK Zeeland ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om strategische allianties te vormen in de sector zelf en verrassende allianties aan te gaan met andere sectoren. Juist die niet voor hand liggende combinaties hebben al geleid tot vruchtbare resultaten voor de samenleving, ondernemers en de kunsten zelf. CBK Zeeland dient als bindmiddel: het onderhoudt een infrastructuur, het verbindt de diensten en organisaties in de steden en in de regio, het bevordert de creatie van hoogstaande producties, en het stimuleert talentontwikkeling. Op dezelfde wijze kan zij, met haar vele partners, belangrijke maatschappelijke opgaven contextualiseren en agenderen.

Christina de Korte - Zeeuwse Lichting 2019

Christina de Korte - Zeeuwse Lichting 2019 (expositie 2020)

Doelstelling

Voor het brede publiek biedt CBK Zeeland een voortdurende 'oriëntatie’. Veel informatie is overal en altijd beschikbaar maar dat maakt het niet makkelijker om de informatie te plaatsen en de reikwijdte in te schatten. Weten wat je ermee kunt, het culturele vermogen om het te ontvangen en aan te wenden, is heel belangrijk. Het programma voor de komende jaren heeft dat voor ogen – het publiek bewust maken van hun cultureel en kritisch vermogen. Binnen deze bredere publieke doelstelling, biedt CBK Zeeland veelzijdige trajecten voor talentontwikkeling. Daarvoor worden ervaren kunstenaars en creatieve ontwerpers en makers gevraagd om hun inzichten, in samenwerking met andere deskundigen, en ten bate van jonge professionals te delen.
We zetten met lokale stakeholders en hun dossiers relevante projecten op, transsectoraal en decentraal. Op de Zeeuwse eilanden en in oeververbindende internationale uitwisseling zullen we werken voorbereiden en publiceren. Zo kunnen we steeds terug kijken op vernieuwend talent, voorbeeldige prototypes voor deltaregio’s, een solide creatieve infrastructuur en emotionele houvast in de Zeeuwse stroom.