Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Architectuurjaarprogramma 2014 “De Zeeuwse Klei’.

Architectuurjaarprogramma 2014 “De Zeeuwse Klei’.

Het stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie heeft het Zeeuwse activiteiten programma  2014 gehonoreerd. Onder de noemer ‘De Zeeuwse Klei’ gaan we dit jaar aan de slag.

Terug naar archief
Zeeuwse klei 1
foto Anda van Riet

Na een rijke oogst liggen de akkers er nu kaal bij. Het is het moment dat de natuur op adem komt. We kunnen er voor kiezen om het land na de oogst zo te laten liggen. De eigenschap van de Zeeuwse Klei is dat het dan dichtslibt, minder doorlatend wordt en het water er meer op blijft staan. Uiteindelijk zal de natuur zijn gang weer gaan en komen nieuwe en wellicht meer verschillende gewassen op. Als de grond echter wordt geploegd zal dat proces van herstel anders plaatsvinden. Daarbij  moeten belangrijke afwegingen gemaakt worden voor het poot- en zaaiplan in de toekomst. Diversiteit en afwisseling stimuleert. Ieder jaar hetzelfde put de grond uit en soms is het zelfs verstandiger om een tijd de grond toch braak te laten liggen.


Deze grondbeginselen voor de landbouw lijken als uitgangspunt voor het Zeeuwse architectuur jaarprogramma 2014 wellicht nogal simplistisch. Bij nadere beschouwing is echter het tegendeel waar en geeft het op zeer toegankelijke wijze weer waar wij, en niet alleen in Zeeland, momenteel staan en welke mogelijkheden we hebben. Kiezen we ervoor om de grond winterklaar te maken zodat we als het weer omslaat er klaar voor zijn. Of laten we de grond braak liggen en de natuur haar gang gaan.
Hoe kunnen we ruimte maken voor morgen. De Zeeuwse Klei is hierbij het uitgangspunt. Het is een stevige vruchtbare basis waarop je kunt bouwen. Dit geldt voor zowel de mensen als de natuur. En beide staan centraal in ons architectuur jaarprogramma 2014: De Zeeuwse Klei.

We gaan uit van het huidige economische seizoen en onderzoeken wat voor de verschillende vraagstukken en deeën de beste aanpak is.


logo KofK SD

Krot of Kans Schouwen-Duiveland en Biobased Brug

We bewerken het concept van ‘Krot of Kans’ door de focus te verleggen van de huiskamer naar de overige braak liggende plekken in de samenleving, zoals winkels en kale plekken die ontstaan door leegstand en sloop.
De rijke oogst aan concepten van de ontwerpteams ‘toekomstvisies van de aquacultuur’ vraagt om te worden uitgezaaid om verder te ontkiemen in de daarvoor zo vruchtbare Zeeuwse Klei.
Deze zware klei is ook zeer geschikt om mee te kleien. Het onderzoek en kneden van kennis en ervaringen om te komen tot de realisatie van de biobased Brug in Zeeuws Vlaanderen vergt nog de nodige inspanning.

Maar het is bekend dat de mensen uit de Zeeuwse klei standvastig zijn en doorzetten. Zo ook hier.
Hoe verschillend er ook gedacht wordt over de beste ecologische ontwikkelingen, enige vorm van bemesting stimuleert het groeiproces. Het programma is erop gericht om alle betrokkenen te inspireren en te laten ontwikkelen. Door de confrontatie op te zoeken komt het sterke bovendrijven. Emendo et Emergo.