Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Kunstopdracht gemeente Kapelle

Kunstopdracht Gemeente Kapelle

voor de nieuwe Multi Functionele Accommodatie Kapelle

Zeeuwse kunstenaars worden uitgenodigd tot het insturen van hun idee met een korte omschrijving van de uitwerking ervan voor 4 december 2015.

logo gem.Kapelle

Aanleiding

De gemeente Kapelle wil graag een kunstwerk geplaatst zien bij de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Kapelle. Deze MFA wordt op dit moment gebouwd, de opening, c.q. de onthulling van het kunstwerk zal medio september 2016 plaatsvinden.
Kapelle is de geboorteplaats van Annie M.G. Schmidt. In Kapelle zijn veel kunstuitingen te vinden met één van de beroemde figuren van Annie M.G. Schmidt als onderwerp.
Ook het kunstwerk bij de MFA krijgt een dergelijk thema mee, nl. “Dikkertje Dap”.
De Cultuurraad van Kapelle is gevraagd de werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om te komen tot een dergelijk kunstwerk.

Aard van de opdracht

Het betreft een ruime opdracht. Het mag een “verrassend” kunstwerk worden, de kunstenaar wordt uitdrukkelijk uitgenodigd zelf originele ideeën aan te leveren.

Belangrijk is dat het thema “Dikkertje Dap” duidelijk herkenbaar is in het kunstwerk en dat rekening is gehouden met het gegeven dat er dagelijks veel kinderen in en rond de MFA aanwezig zijn.
Voor het kunstwerk is een bedrag van maximaal € 40.000 (incl. BTW) beschikbaar.

Werkwijze

Het betreft dus een opdracht met weinig beperkingen. De materiaalkeuze is vrij, maar wel geldt dat het gebruikte materiaal duurzaam, kindvriendelijk en onderhoudsarm dient te zijn. Verder moet het kunstwerk bestand zijn tegen “de interesse” van de vele jonge gebruikers van de MFA.
Geïnteresseerde kunstenaars worden uitgenodigd hun interesse schriftelijk kenbaar te maken, begeleid door afbeeldingen van de vijf meest recent gerealiseerde werken.
Na bestudering hiervan zullen drie à vijf kunstenaars worden uitgenodigd hun idee te bespreken in een persoonlijke ontmoeting op de MFA-locatie. Het doel is uiteindelijk te komen tot twee schetsontwerpen. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 1.000,00 per schetsontwerp beschikbaar. Dit bedrag wordt verrekend met degene die de definitieve opdracht krijgt.

vogelvlucht Kapelle

Locatie

Het kunstwerk wordt geplaatst in/om/rond/bij het ontmoetingsplein bij de hoofdingang van de MFA. Een 3d-impressie van het gebouw vindt u hierboven en klik hier voor de plattegrond. Meer informatie over de MFA is te vinden op de portal van de gemeente Kapelle www.kapelle.nl. 
Het kunstwerk moet passen in de omgeving waarin de nieuwe MFA is gesitueerd.

logo kapelle cultureel

Organisatie

Zeeuwse kunstenaars worden uitgenodigd tot het insturen van hun idee met een korte omschrijving van de uitwerking ervan. Deze moet worden verzonden naar info@kapellecultureel.nl, of per post naar Cultuurraad Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle.
De inzendingen worden beoordeeld door vier personen, te weten de wethouder cultuur, één persoon die de gebruikers van de MFA vertegenwoordigt en twee deskundige leden van de Cultuurraad.
Op de zakelijke overeenkomsten zijn de contracten zoals die worden gehanteerd door het Centrum voor Beeldende Kunsten, vormgeving en architectuur in Zeeland van toepassing.
De praktische gang van zaken blijkt uit de hieronder weergegeven planning.

Planning

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 04 december 2015 kenbaar maken
De eerste selectie is gereed op 14 december 2015
De gesprekken op de MFA-locatie met de geselecteerde kunstenaars zijn uiterlijk 16 januari 2016 afgerond. Aansluitend worden 2 kunstenaars uitgenodigd een schetsontwerp te maken
Deze schetsontwerpen dienen uiterlijk 12 februari 2016 te zijn ingeleverd
De definitieve opdrachtverstrekking vindt plaats op of voor 26 februari 2016
Het kunstwerk moet eind augustus/begin september 2016 worden opgeleverd