Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Linkpagina

Fondsen

Mondriaan Fonds
www.mondriaanfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur
www.scholingsfonds-kc.nl

Vereniging van Fondsen van Nederland
www.verenigingvanfondsen.nl

VSB Fonds
www.vsbfonds.nl

Internationaal

Asia-Europe Foundation (ASEF)
www.asef.org

European Cultural Foundation (ECF)
www.eurocult.org

Beroepsorganisaties


Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond (AKKV)
www.akkv.nl

Beroeps Fotografen Nederland (BFN)
www.bfn-fotografen.nl

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)
bno.nl

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)
www.bbknet.nl

Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
www.bna.nl

Beroepsvereniging van fotografen (GKf)
www.gkf-fotografen.nl

Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI)
www.bni.nl

Kunstenbond
https://kunstenbond.nl

Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC)
www.ekwc.nl

Federatie van Kunstenaarsverenigingen
www.federatievankunstenaarsverenigingen.nl/federatie-van-kunstenaarsverenigingen

Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur (FC)
www.federatiecultuur.nl

Fotografen Federatie
www.fotografenfederatie.nl

Kunstbende
www.kunstbende.nl

Kunsten '92
www.kunsten92.nl

Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKVB)
www.sculptors.org

Nederlandse Museumvereniging
www.museumvereniging.nl

Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK)
www.nvk-keramiek.nl

Het Nieuwe Instituut
www.hetnieuweinstituut.nl

Buitenland
European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
www.efah.org

CBK's

CBK Den Haag
www.stroom.nl

CBK Drenthe
www.cbkdrenthe.nl

CBK Emmen
www.cbkemmen.nl

Kunstpunt Groningen
www.cbkgroningen.nl

CBK Zeeland
www.cbkzeeland.nl

CBK Zuidoost
www.cbkzuidoost.nl

Keunstwurk Friesland
www.keunstwurk.nl

Kunst & Cultuur Overijssel
www.kco.nl

Nieuwe Brabantse Kunst Stichting
www.nbks.nl

Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland
www.kunstgebouw.nl

Vakbonden

Kunst- & Designacademies


St. Joost, School of Art & Design
www.stjoost.nl

ArtEZ University of the Arts
www.artez.nl

Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
www.fontys.nl

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
www.gerritrietveldacademie.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Utrecht
www.hku.nl

Jan van Eyck Akademie, Maastricht
www.janvaneyck.nl

Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
www.rijksakademie.nl

Sandberg Instituut, Bussum
www.sandberg.nl

Design Academy, Eindhoven
www.designacademy.nl

Diversen

DutchCulture: netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking
www.dutchculture.nl/en