Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Grens tussen WONEN en WERKEN

Bedrijventerreinen zijn een motor voor de economie. Maar die motor begint te pruttelen. Het toerental daalt. Soms slaat hij af. Nieuwe terreinen vullen zich soms nauwelijks meer, oude tonen sleet. In Zeeland is sprake van een overaanbod aan kantoor- en bedrijfsgebouwen en kavels op bedrijfsterreinen. Versnippering en verrommeling liggen op de loer. Is de grens tussen wonen en werken nog zo strikt dat het de huidige ontwikkelingen en regelgeving nog legitimeert. Vragen die zeer actueel zijn met het oog op het nieuwe omgevingsplan van de provincie en de huidige economische situatie. Kunnen er scenario’s ontwikkeld worden die ruimte bieden aan een minder stringente scheiding tussen wonen en werken? CBK Zeeland, HZG en BNA Kring Zeeland organiseren i.s.m. RBOI een programma over de grens tussen wonen en werken.

bedrijventerreinen als vrijplaats

Nu de grenzen van de groei dichterbij komen is het zinvol na te denken hoe we bedrijventerreinen en de bijbehorende kernen weer aantrekkelijk kunnen maken. Grenzen open stellen. Andere functies toelaten. Compacter bouwen. Meer vernieuwen dan verplaatsen. Groener inrichten. Verduurzamen.
Kan dat wel? Leidt dat tot betere omgevingen? Daarover voeren we een debat en sturen we 2 ontwerpteams op verkenningstocht.
In het debat op 18 mei zullen drie sprekers het fenomeen bedrijventerrein tegen het licht houden vanuit verschillend perspectief. Met beide voeten in de Zeeuwse klei worden de economische, financiële en beleidsmatige speelruimten daar tegenover gesteld. Na discussie met u wordt het verdere traject bepaald.
Twee ontwerpteams zullen met de uitwerking van verschillende scenario’s hun gebied verkennen. De mogelijke transformaties van bedrijventerreinen in het westelijk deel van Reimerswaal en de omgeving van Hulst worden in beeld gebracht. In november verhalen zij over hun expeditie in een afrondend debat.

programma

Programma 18 mei 2011
13u30 inloop
13u40 welkom
13u45 inleiding Jos van Jole
(projectleider ruimtelijke planning RBOI)
14u00 Functies door Ed Peerbolte
(projectmanager Impuls Zeeland)
14u30 pauze
14u45 Duurzame inrichting door Tom Bade
(directeur TripleE)
15u15 Beleid en economie door Paul van Dijk
(partner AKRO Consult)
15u45 discussie / input voor de ontwerpteams
16u30 Afsluiting
16u45 borrel

aanmelden

Gratis deelname
Aanmelden via CBK Zeeland
info@cbkzeeland.nl

adres

bedrijfsterrein Olzendepolder
Loods Desto Yachting
Molendijkseweg 8
4401 NM Yerseke