Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Aquacultuur

Zeeland! De zonnigste provincie van Nederland! Een landschap dat is ontstaan en gegroeid vanuit een haat liefde verhouding met de zee, het water. De uitspraak ‘de zee die geeft en de zee die neemt’ is menig Zeeuw op het lijf geschreven. De verbinding met het water biedt Zeeland al eeuwen haar bestaansrecht en reden tot welvarendheid, als bakermat voor visserij en nieuwe landaanwinning. Deze verworvenheden staan als een paal boven water, en dat wil de Zeeuw zo houden.

Terug naar archief
Aan de horizon laten zich veranderingen zien. Er wordt onder meer gekeken of het mogelijk is om binnendijks vis te kweken en buitendijks zilte gewassen te verbouwen. Een aantal ondernemers is al gestart en de overheid denkt en reguleert mee met het opkomen van de nieuwe ideeën.
Onze nieuwsgierigheid is gewekt! Op welke manieren wordt Zeeland in het zonnetje gezet en wat betekent dit voor het aanzien van de provincie op lange termijn? Zijn er nog onbelichte gebieden? Wat beweegt er in het troebele water?
Aquacultuur 1

Vier multidisciplinaire ontwerpteams bieden wij de kans om de toekomst van aquacultuur en de invloeden daarvan te visualiseren. Op deze manier willen wij die nieuwe culturen boven water krijgen, en voor een breed publiek inzichtelijk maken wat er al gaande is en wat de mogelijke gevolgen van de verschillende aquaculturen zijn. Welke effecten zijn er voor de toekomst?

Zowel qua inhoud als presentatie moeten de visualisaties overtuigen en niet alleen de direct betrokkenen maar ook het brede publiek. Van september tot en met oktober staat de tentoonstellingsruimte ter beschikking om de ideeën in welke vorm dan ook te presenteren. Graag gaan we in overleg om ook in de presentatie de meest aansprekende visualisaties te realiseren. Na de tentoonstelling bij CBK Zeeland zal het resultaat als reizende tentoonstelling verder gaan.
Aquacultuur 1

draaiboek:


start teams: 15 mei

tentoonstellen visualisaties: september tot en met oktober

voor meer informatie: 0118-611443