Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Vijfde Architectentafel 2013 op 27 november 2013

UITNODIGING

Het Dilemma van de Gedeputeerde Carla Schönknecht: De  Zeeuwse Woningvoorraad

Woensdag 27 november is de laatste ‘Architecten Tafel’ van dit jaar, u bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje mee te denken en praten over onderwerpen die beeldbepalend zijn voor Zeeland.

locatie: Balans 17
4331 BL  Middelburg
tel: 0118-611443
van 17.00 tot 19.00 uur.
gratis toegang.

PIW nota

De huidige woningvoorraad (het aantal woningen dat voor bewoning geschikt is bevonden) =

het aantal bestaande woningen + die er jaarlijks bijgebouwd worden - het aantal woningen dat door sloop of functieverandering van de markt verdwijnt.

De overheid onderzoekt regelmatig aan wat voor soort woningen behoefte is en hoeveel nieuwe woningen er waar nodig zijn. Gebaseerd op de demografische verwachtingen (bevolkingskrimp en vergrijzing) is berekend dat met het huidige slooptempo de woningen in particulier eigendom 800 jaar dienen mee te gaan. 800 jaar?

Levensduur woningen =

het aantal bestaande particuliere woningen + die er jaarlijks bijgebouwd worden ÷ het aantal part. woningen dat door sloop of functieverandering van de markt verdwijnt = 800 jr.

Hoe gaan we daarmee om? Zijn de huidige woningen daarvoor gebouwd? Hoe kunnen we ze toekomstbestendig maken? Welke randvoorwaarden zijn van toepassing? Hoe verhogen we het slooptempo en passen we daarmee de woningvoorraad aan? Wat betekent dit financieel? Welke nieuwe financierings- en investeringsmodellen zijn er mogelijk? Kunnen we ook meerdere oplossingen tegelijkertijd bieden?

De provincie heeft voor goede ideeën en oplossingen een subsidieregeling opgezet (zie nota) en wil enkele voorbeelden van plannen die zijn ingediend graag met ons delen. Hoe kunnen de architecten, vormgevers en overige creatieven hun steentje bijdragen in dit proces.
 
Woensdag 27 November 17:00-19:00, CBK-Zeeland Balans 17