Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Architectentafel 3 - 20 sept. 2023

3e Architectentafel 2023 op 20 september a.s.
_______________________________________

Thema 2023 'WATER'

UITNODIGING 
voor de 3e Architectentafel van 2023 met
Lieve De Cock
architect stedenbouwkundig en oprichter van LiPS [bridging life.people.space]

Datum: woensdag 20 september van 17.00 tot 19.00 uur.
Locatie: CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg
_________________________________________________________

logo ATZ

CBK Zeeland en het Zeeuws Architectenplatform organiseren elk jaar, met steun van de BNA, een serie architectuurlezingen. Ze dienen ter informatie en inspiratie voor de Zeeuwse ontwerp-gemeenschap. De uitkomsten worden doorgegeven aan overheids- en/of markt- en/of industrie-partners. Het thema dit jaar, 70 jaar na de ramp van 1953, is WATER. Dit typische Zeeuwse ruimtelijke element speelt een grote rol in de inrichting van de regio. En landelijk, dus ook voor Zeeland, is het uitgangspunt omarmd dat 'bodem en water sturend' moet zijn in ruimtelijk inrichting. We zullen dat in vier lezingen bespreken - elke lezing een ander schaalniveau: Landschap, Stedenbouw, Gebiedsontwikkeling en Gebouw.

Lieve de Cock

Lieve De Cock

Op 20 september zal Lieve De Cock de derde Architectentafel inleiden. Zij zal de landschappelijke en stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling van Waterzande toelichten. De zeedijk bij Perkpolder wordt voor dit project grootschalig verbreed om ruimte te bieden voor een woonprogramma waar buitendijks natuurgebied en recreatie de achtergrond voor bieden. Wie wil er wonen op een dijk, en hoe? Landschap, zeekering, huisvesting en recreatie komen hier bijeen in een moedig integraal gebiedsplan. Lieve zal de vervlechting van de vele randvoorwaarden toelichten. Daarna zullen Patricia van de Berge, de getuige dit jaar, en het publiek ingaan op haar inzichten en suggesties om samen werkbare uitgangspunten voor ruimtelijk gebiedsontwerp te formuleren.

Lieve De Cock is architect stedenbouwkundig en oprichter van LiPS [bridging life.people.space], een advies- en studiebureau dat wetenschappelijk onderbouwde, innovatieve oplossingen en procesbegeleiding biedt voor meerwaarde in complexe, ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus.

Lees hier de data voor de volgende Architectentafels!

Hartelijk welkom!

Datum: woensdag 20 september van 17.00 tot 19.00 uur.
Locatie: CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg
gratis toegang, borrel na afloop

bna-zap-cbk