Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Jaarprogramma 2008: De Westerschelde

Terug naar archief
programma
In 2008 organiseren het Zeeuwse Gezicht, CBK Zeeland en BNA kring zuid, een tentoonstelling, 4 debatten en 5 architectentafels die allen betrekking hebben op dit thema.

De dag van de Architectuur staat in 2008 in het teken van Politiek & Architectuur. Het jaarthema van Zeeland sluit goed aan bij dit thema van de Dag van de Architectuur vanwege het politieke gehalte van de ruimtelijke beleving en invulling van de Westerschelde.

23 april Debat 1: Westerschelde als economische drager

Wat betekent de Westerschelde voor de groei van Zeeland en Vlaanderen? CBK Zeeland organiseert samen met Stichting Het Zeeuws Gezicht en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) een jaarprogramma over de Westerschelde. Een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma is een debattenreeks over het belang van de Westerschelde op economisch, planologisch en ecologisch gebied.

In het openingsdebat van dit jaar op 23 april staat de monding als economisch te ontwikkelen gebied centraal.

Kijk hier voor meer informatie over dit debat.

25 juni Debat 2: ecologisch belang Westerschelde

Het landschapsdebat heeft als titel gekregen ?Slikken of opspuiten?. Herdefiniëring van het platteland en de ontwikkeling waterrecreatie zijn twee actuele items in Zeeland. Ook voor de Westerschelde zijn naast de verdieping gebieden aangewezen om de natuur weer meer zijn gang te laten gaan en mogelijke recreatieve bestemmingsmogelijkheden eraan te koppelen. Het herstel van de slikken en de schorren gaat niet zonder slag en stoot. Het uiterst gevoelige thema van natuurcompensatie blijft terugkeren in het te voeren landschapsdebat. Nieuwe inzichten dragen nieuwe mogelijkheden aan. Zeer recent is opdracht gegeven voor een studie naar alternatieven voor ontpoldering. Het rapport dat uit deze opdracht voort zal komen zal een belangrijke leidraad zijn voor dit debat.

Kijk hier voor meer informatie over dit debat.

17 september Debat 3: Stedelijke fronten langs de Westerschelde

Stedelijke fronten langs de Westerschelde lijkt de grote uitdaging. De ontwikkeling van de havens en het kustgebied als woongebied wordt geconfronteerd met diverse restricties betreffende de economische belangen van de vaarroute. Meer bewoning betekent minder scheepsbewegingen voor die kust. Meer schepen en meer bewoners gaat niet samen vanwege de wet op het groepsrisico. Hoe is de stand van zaken en hoe denken de planologen met deze risico?s om te gaan en leren zij van vergelijkbare plannen.

Rondom de Westerschelde zijn momenteel zes initiatieven voor uitgebreide woningbouw aan de orde. Een daarvan is de ontwikkeling van het voormalige veerplein Perkpolder. Mariet Schoenmakers, directeur AM Concepts, is hier direct bij betrokken. Zij heeft inmiddels toegezegd om de stedelijke plannen en ontwikkelingen langs de Schelde tegen het licht te houden. Daarnaast zijn er bijdragen van de Stad Antwerpen en Arcas Architecten. De debat vindt plaats in de burgerzaal van het stadhuis van Terneuzen.

Kijk hier voor meer informatie over dit debat.

19 november Debat 4: Afsluitend Westerscheldedebat

De Westerschelde is de levensader voor Antwerpen. Overschatten of onderschatten wij het belang van deze verbinding? Hoe omvangrijk is de bevolkingsgroep die afhankelijk is van deze rivier. In hoeverre zijn de Zeeuwen bereid deze groeiende economische bedrijvigheid te steunen met aanpassing aan de loop van het water. Kan en mag deze kleine groep dit tegenhouden.
Hoe kan een verbinding gelegd worden in gemeenschappelijk belang. Of zijn de grenzen niet te verleggen.
Dit debat zal worden opzet in samenwerking met het Vai (Vlaams architectuur instituut). Ook zij onderstrepen het belang van het organiseren van een heldere en constructief debat over de Westerschelde vanuit de standpunten van beide architectuurcentra uit deze regio´s.

Kijk hier voor meer informatie over dit debat.

1 juni tot 30 juni: Tentoonstelling Waterscheiding

In juni wordt in het kader van het architectuurjaarprogramma de tentoonstelling Waterscheiding; ruggengraat of verbindende ruimte georganiseerd. Vier teams bestaande uit een architect/planoloog en een beeldend kunstenaar presenteren vanuit hun visie hoe de Westerschelde als levensader, ruggengraat of verbindende ruimte kan worden gezien. De tentoonstelling dient naast inspiratiebron tevens een bewustwording te zijn van de huidige afgewende houding ten opzichte van de Westerschelde. De tentoonstelling visualiseert op deze manier het thema van het jaarprogramma en geeft handvaten voor de komende bijeenkomsten. Naast drie Zeeuwse teams zal een Vlaams team een statement maken in de vorm van een of meerdere kunstwerken. De tentoonstelling is heel de maand juni te zien aan de Balans in Middelburg.

Kijk hier voor meer informatie over de tentoonstelling.