Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

excursie Land Art

Een initiatiefgroep, bestaande uit onder meer mensen uit de recreatiesector, bouw, kunst, hogeschool en landschapsarchitectuur, is voornemens één land art kunstwerk per twee jaar te realiseren in de provincie Zeeland.

Excursie

Om inspiratie op te doen, van ervaringen te leren en het enthousiasme van deelnemers aan de excursie op te roepen, organiseerde Het Zeeuwse Gezicht op vrijdag 7 april een werkbezoek naar Flevoland waar een rijk en internationaal bekend reservoir aan land art zichtbaar is. Land art is in de Provincie Flevoland één van de speerpunten van het provinciaal cultuurbeleid.

Centraal tijdens deze excursie stond het bezoeken van een aantal gerealiseerde projecten onder leiding van een gids. Inleidingen werden verzorgd door museum de Paviljoens en bestuurders van de Provincie Flevoland. Deelnemers aan deze excursie waren gedeputeerden van de Provincie Zeeland, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers cultuur en ruimtelijke ordening, architecten en landschapsarchitecten.

Landschap & Kunst

Land art, of te wel landschapskunst, is de algemene term voor de toevoegingen, ingrepen of acties van kunstenaars in het bestaande landschap. Vanuit een autonoom, artistiek inzicht voegt de kunstenaar iets toe aan de bestaande structuren in het landschap of implementeert zijn land art project in toekomstige plannen. Land art bevat vaak verwijzingen naar de natuur of is hiermee sterk verbonden. Het landschap is het uitgangspunt en vertrekpunt maar kan zelf eveneens deel uitmaken van het kunstwerk.

Het landschap zorgt voor de inspiratie, zonder dat dit direct betekent dat land art aansluit bij bestaande landschapsstructuren. Land art biedt juist een extra beleving van de natuur en het landschap. Het kunstwerk is daarmee veelal vervreemd van zijn omgeving, het heeft zijn eigen bekoring. Land art reageert vaak wel op de maat en de schaal van het landschap, hierin onderscheidt land art zich duidelijk van kunst in de openbare ruimte.

Het begrip ?land art? omvat tegenwoordig alle ongebonden kunstvormen in het landschap, bijvoorbeeld ook wanneer deze is uitgevoerd in beton of metaal. Traditioneel en strikt genomen zijn de vormgevingsmiddelen die in land art worden gehanteerd middelen uit de natuur zelf, zoals aarde, water en gesteenten.

Het modelleren van een terrein, het vormen van een bodemsculptuur of het aanbrengen van een accentuerende beplanting kan het werk van zowel een kunstenaar als een landschapsarchitect zijn. Land art moet echter niet worden verward met het maken van landschapsplannen. Bij landschapsplannen wordt juist aansluiting gezocht bij de lokale identiteit van het landschap. Land art is een autonome kunstuiting, waarbij de kunstenaar vrij en ongebonden tot de vorm komt.

Land art treedt niet in de plaats van de landschapsplannen die in tal van gebiedsgerichte projecten in Zeeland tot stand komen, maar kan deze plannen zeker versterken. Juist het specifieke karakter van Zeeland als groen blauwe oase biedt voor land art een uitstekende voedingsbodem.
Tot de verbeelding sprekende land art projecten passen moeiteloos in de delta en voegen een eigen bekoring toe.
Info
0118-611443 of info@cbkzeeland.nl