Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Architectentafels 2010

Ook in 2010 organiseren Het Zeeuwse Gezicht, BNA Kring Zeeland en CBK Zeeland weer vijf keer een architectentafel. De tafels zijn bedoeld voor architecten en voor iedereen die is geïnteresseerd in bouwend Zeeland. De onderwerpen zijn zeer divers, maar architectuur en stedenbouw voeren de boventoon.
Terug naar archief

Waarom kiezen voor een carriere als architect?

Woensdag 14 april vindt de eerste architectentafel plaats. Deze middag staat het onderwijs centraal. Dertig studenten aan de HZ in Vlissingen zijn aanwezig om samen met u te discussiëren over het curriculum en de wederzijdse verwachtingen.
Na een inleiding door Bernard Vercauteren van de HZ met uitleg over het stageprogramma en het afstuderen binnen bedrijven komen praktijkvoorbeelden aan bod.
Enkele studenten en hun begeleiders gaan aan de hand van concrete en actuele projecten kort in op de samenwerking en wisselwerking tussen student en bedrijf.

16 juni Twee afstudeerpresentaties

Tijdens de tafel van woensdag 16 juni stonden twee afstudeerprojecten centraal. Twee vrouwelijke architecten, Jessica de Putter (Architecten Alliantie) en Yana Vlasova (24H Architecture), studeerden recent af.

‘Gezond Platteland’ is de titel van het afstudeeronderzoek van Jessica de Putter. Zorg voor zorg op het platteland staat daarin centraal. Jessica uitgangspunt was te onderzoeken welke infrastructuur van sociaal maatschappelijke functies en voorzieningen en welke investeringen nodig zijn om zorg op het platteland te kunnen garanderen. Voor dit afstudeerproject had ze een aantal scenario’s bedacht die zorg op het platteland mogelijk maken. Jessica had het zichzelf met deze opdracht niet gemakkelijk gemaakt. Ze had zoveel tijd aan de voorstudie moeten besteden dat ze pas in de laatste 6 weken toe was gekomen aan het daadwerkelijk ontwerpen van het scenario voor een nieuw dorp.

Yana Vlasova studeerde af op de nieuwe Terminal van Vlissingen. Ze ontwierp een nieuw knooppunt en hoofdentree tot de stad. Ze presenteerde een flitsend gebouw dat prachtig werd gevisualiseerd. Eeen compleet programma met verschillende geintegreerde functies.

8 september En dan nu, een flexibele woningmarkt!

De economische crisis is dagelijks voelbaar in de onroerendgoedmarkt. Hoe lang laat herstel op zich wachten en hoe kunnen verschillende partijen zich hier tegen wapenen? Hoe kan de ontwikkeling van consument gerichte strategieën en concepten worden gestimuleerd en de samenwerking van ontwerpers en ontwikkelaars bevorderd?

Momenteel zijn er problemen met wonen en woningvoorziening. Gedurende vele jaren zijn de koopprijzen sterk gestegen bij een gematigde huurontwikkeling. Landelijk is daardoor is een grote kloof tussen de koop- en huursector ontstaan. De burger heeft last van deze slecht functionerende woningmarkt: er zijn wachtlijsten voor huurwoningen en mensen met een middeninkomen kunnen moeilijk aan een woning komen. Aanpassingen aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt zijn nodig en raken zowel de koop – als de huursector. Samenhang hiertussen en een ‘stap-voor-stapaanpak’ lijken noodzakelijk. Dit traject moet dan uiteraard wel passen in de sociale en economische omstandigheden en in de regionaal verschillende marktsituaties.

Vandaar dat tijdens de architectentafel van 8 september verschillende partijen uit Zeeland met elkaar in discussie gaan. Woensdagmiddag 8 september waren twee makelaars Van Schulting&Partners, wooncorporaties en Catrinus Tuinstra, vertegenwoordiger van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland aanwezig. Daarnaast presenteerden de winnaars van de landelijke ideeënprijsvraag Zo wil ik Wonen hun plan; een voorbeeld van een ontwerppraktijk die oog heeft voor de wensen van de consument.