Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Workshops i.s.m. Syntens

Drie workshops voor vormgevers

Het creatieve vermogen van ondernemers is noodzakelijk voor innovatie en om voortvarend te kunnen ontwikkelen. Bij de creatieve sector is er veelal geen gebrek aan creativiteit en innovatief vermogen. Toch zou deze creativiteit met geringe aanvullingen kunnen leiden tot een nog betere presentatie en grotere waardering voor de toegevoegde waarde van het creatieve product.
CBK Zeeland en Syntens hebben in samenspraak met enkele vormgevers een programma opgesteld voor een 3-tal workshop waarin zaken aan de orde komen zoals ?de waarde van design?, ?klantgericht, project- en planmatig werken? en ?opdrachten verwerven en samenwerking?. De workshops vinden plaats in 2008 en 2009. Er is plaats voor maximaal 20 personen per workshop.
Terug naar Archief

24 april 2008: De toegevoegde waarde van Design

Creatie en communicatie - de toegevoegde waarde van design - Case ?X ? Design?

?X-Design? is een ontwerpbureau voor vormgeving met 5 medewerkers. Het bedrijf is een gevestigde naam in Zeeland en beschikt mede daardoor over een goed gevulde opdrachtenportefeuille. Het bedrijf heeft echter de indruk dat de markt voor hun producten nog een stuk groter kan zijn, wanneer het beter in staat is om (op voorhand) de waarde van haar creaties beter zichtbaar te maken en te kwantificeren voor haar opdrachtgevers. Hierdoor kan X-Design een omzetverhoging realiseren en als dienstverlener in de creatieve industrie een nog belangrijker rol spelen bij het aanjagen van vernieuwingen bij overige bedrijven in de regio. X-Design vraagt zich af hoe zij de toegevoegde waarde van haar dienstverlening naar (potentiële) klanten beter zichtbaar kan maken.

De bovenstaande situatieschets is waarschijnlijk herkenbaar voor veel onderdeurnemers in de Creatieve Industrie. CBK Zeeland organiseert in samenwerking met Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, een workshop waarin deze ?case? centraal staat en waarin met u een antwoord gezocht zal worden op de vraag hoe je als bedrijf de toegevoegde waarde van design zichtbaar kan maken.

Meer informatie over workshop 24 april 2008

9 september 2008: Meer resultaat en rendement voor vormgever en klant

Herkent u zich in een van de volgende situaties?
• "Mijn opdrachtgevers vinden mijn offertes te duur"
• "Ik vind het lastig om meerwerk in rekening te brengen"
• "Ik moet soms wel eens werk opnieuw doen omdat een ontwerp niet naar de zin is"
• “Door tijdgebrek kom ik onvoldoende aan andere zaken toe”
• “Ik zou meer en beter betaalde opdrachten kunnen doen als het effect van mijn ontwerp voor een opdrachtgever beter was in te schatten””
• “Mijn opdrachtgevers begrijpen vaak niet hoeveel tijd een goed ontwerp maken kost"

Op dinsdag 9 september organiseert het CBK Zeeland in samenwerking met Syntens een workshop voor vormgevers. Hierin gaan we in op de vraag of en hoe de instrumenten uit het kwaliteits- en procesmanagement ingezet kunnen worden door ondernemers in de creatieve industrie. De waarde hiervan is in andere sectoren bewezen maar is dit ook in te passen in de werkwijze van vormgevers??

Dit met als doel om:
> meer tijd over te houden voor ontwikkeling, innovatie en acquisitie
> hogere marktconforme tarieven te kunnen vragen
> minder vaak discussies over offertes
> meer omzet en meer winst
> meer effect voor mijn opdrachtgever te realiseren
> de klanttevredenheid van mijn klanten te vergroten

In de workshop krijgt u inzicht aan de hand van praktijk ervaringen hoe concrete vernieuwingen te realiseren. Het is niet bedoeling ingewikkelde systemen of bureaucratie te introduceren binnen uw bedrijf.
De workshop wordt gegeven door ir. Robert J. Bakker, innovatieadviseur bij Syntens met 20 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening. Hij was 10 jaar lang betrokken bij de Kwaliteitskring Zeeland. Als adviseur bij Syntens heeft hij ervaring met proces-, produkt- en organisatorische innovatie in o.a de industrie, logistiek, toerisme, groothandel en ICT. Op dit moment houdt hij zich ondermeer bezig met de creatieve industrie.

De workshop vindt plaats op 9 september te Middelburg bij het CBK Zeeland van 19.30 tot 21.30. De kosten bedragen bij aanmelding via het CBK Zeeland 10 euro per deelnemer. Aanmelden kan d.m.v. een mail naar info@cbkzeeland.nl of bellen naar 0118-611443. Niet bij het CBK Zeeland aangesloten vormgevers betalen 50 eruo (aanmelden via www.syntens.nl).
Graag aanmelden voor vrijdag 5 september.17 februari 2009: Opdrachten verwerven, netwerken en samenwerken

Netwerken is een manier om in contact te komen met potentiële opdrachtgevers en zo opdrachten te verwerven. Netwerken is een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. In de eerste betekenis gaat het om de vaardigheden om contact te leggen met anderen en elkaar wederzijds te helpen door het delen van kennis, informatie en contacten. Om te kunnen netwerken moet je daarnaast weten welke netwerken er zijn, en welk netwerk voor jou zinvol is.

Samenwerking met collega?s kan een goed middel zijn om krachten te bundelen en hierdoor gezamenlijk meer te bereiken. Bijvoorbeeld om je zelf te presenteren aan potentiële opdrachtgevers. Ook kan het een manier zijn om kosten, voor bijvoorbeeld inkoop te besparen. Aan het opzetten van een samenwerkingsverband zitten echter ook de nodige haken en ogen. Zijn er mogelijkheden voor samenwerking in de creatieve industrie? En hoe kan dit georganiseerd worden?

Meer informatie over 17 februari 2009