Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Slibboekje 129

Slibboekje 129: Er staat een huis aan Schelde van Hans Warren.
Hierin zijn ongepubliceerde gedichten opgenomen, werk uit de jaren 40 van de vorige eeuw, waaronder een curieuze satirische reeks ‘Dit is poëzie van de gemeentesecretarie’, uit de periode dat Hans Warren werkzaam was als ambtenaar van de burgerlijke stand in Borssele. Mario Molegraaf, 23 jaar Hans levenspartner, stelde dit deeltje samen en voegde er enkele van de honderden tekeningen van Hans aan toe.
De vroege en onbekende Hans Warren met als openingsgedicht het grote gedicht Er staat een huis aan Schelde, waaraan hij, getuige de uiteenlopende versies, lang heeft gewerkt en veel belang heeft gehecht. Er staat een huis aan Schelde/ Hoog op de brede dijk,/ Onwrikbaar in de stormen,/ Wit in de zon te kijk. Zo luiden de beginregels. Een magnifiek huis. Als een verankerd schip/ Boven de brede stormen/ Aan ’t wijde grijze slik, aldus de eindregels.
Doodzonde dat dit huis, waar hij de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht, heeft moeten wijken voor onze onstuitbare dadendrang, om over de Kaloot, Hans biotoop, maar te zwijgen. Zonder lidwoord voor Schelde, dat zou het ritme van het gedicht verpesten en Hans had een groot gevoel voor maat.
De aanleiding tot dit deeltje was het voltooien van de inventarisatie van de immense literaire nalatenschap van Hans Warren die in 2004 aan de Zeeuwse Bibliotheek werd toevertrouwd.
Alle facetten van deze nalatenschap worden voor het voetlicht gebracht in de tentoonstelling die dezelfde naam draagt als het Slibdeeltje en die te zien is in de Zeeuwse Bibliotheek tot en met 7 november 2009.