Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Slibboekje 126

Wat je ziet dat ben je zelf

Het nieuwste deeltje uit de Slibreeks is Wat je ziet dat ben je zelf van Harmen Eijzenga.
Het is een filosofisch essay waarin de auteur een pleidooi houdt voor de autonomie van de kunst. Eijsenga zegt daar zelf het volgende over: “Voor elk kunstwerk geldt hetzelfde als voor wat aanspoelt aan het strand: het krijgt betekenis zoals het zich aan je voordoet. Hier ligt de autonomie van de kunst. Ten eerste is elk kunstwerk vrij van (dat wil zeggen: niet gebonden aan) welke betekenisgeving ook. Dat is voorwaarde voor het tweede aspect: de vrijheid tot betekenistoekenning – het staat eenieder vrij een kunstwerk zelf betekenis te geven, het te bevrijden uit de gegeven context – een museum, een boek met afbeeldingen, een galerie, een recensie – en het toe te voegen aan het eigen domein. Elke confrontatie met een kunstwerk is een wederkerige ontmoeting: wat je ziet ben je zelf”.

Harmen Eijsenga was docent wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool Rijswijk en aan de universiteit van Utrecht en Delft. Hij is nu freelance docent aan diverse instellingen en hij werkt daarnaast aan “Tegenwoordigheid van geest”, een onderzoek naar de wederkerigheid van onze aanwezigheid in de wereld.

Met deze uitgave van nummer 126 in de Slibreeks is er weer een serie van vier boekjes voltooid.
Terug naar Archief