Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Zomeratelier 2009: Begegnung am strand

CBK Zeeland presenteert van 1 juli t/m 21 augustus 2009 het zevende Zomeratelier. Voor het Zomeratelier nodigt Roeland Zijlstra een aantal kunstenaars uit om in samenwerking met elkaar of als reactie op elkaar werk te maken. Sommige kunstenaars trekken het veld in terwijl anderen juist de CBK ruimte als atelier gebruiken. Gaandeweg ontstaat zo een serie werken op papier waaronder tekeningen, teksten en foto's. Door ordening, toevoeging of weglating verandert de tentoonstelling dagelijks. Deelnemende kunstenaars zijn naast Roeland Zijlstra: René Duinkerken, Astrid Hermes, Marcel de Jong, Stephan Keppel, John Mosely, Marc Nagtzaam en Inge Nederkoorn.
Terug naar Archief
Woensdagavond 22 juli om 19.30 uur worden enkele kortfilms getoond van o.a. Inge Nederkoorn en Reiko Kanazawa.
Zondag 2 augustus vindt er tijdens de Kunst & Cultuurroute Middelburg om 15.00 uur een optreden van Meneer Zee uit Antwerpen plaats.
Vrijdag 14 augustus om 16.00 uur is de feestelijke finissage. Hierna is de tentoonstelling nog een week te zien.

De deelnemende kunstenaars:

René Duinkerken (Rotterdam, 1959): De schilderijen van René Duinkerken zijn daarom zo interessant omdat ze de realiteit om ons heen op zodanige wijze interpreteren dat het voor iedereen een uitkomst biedt. Zijn lengte in combinatie met zijn fascinatie voor bankstellen zorgen ervoor dat het wezen van de schilderkunst naar voren komt. Tegenwoordig richt hij zijn pijlen op het agritoerisme.
Astrid Hermes (Amsterdam, 1969): In haar fotografisch werk onderzoekt zij het idee dat menselijke ervaringen beperkt zijn en gedicteerd worden door het lichaam zelf, terwijl het lichaam op zijn beurt weer wordt gevormd door de onmiddellijke omgeving. Het lichaam en haar expressie stond aanvankelijk centraal. Na een steeds nadrukkelijker aanwezigheid van de omgeving is het lichaam zelf volledig verdwenen en zijn alleen de sporen nog zichtbaar.
Marcel de Jong (Enschede 1978): Verhalend, de tijdgeest, beelden vastleggen, archiveren, reproduceren en uit die beelden zijn visie halen. Het medium wordt tot nu toe nog per project bepaald. Een zoektocht naar de leegte, nieuwe ruimtes...
Stephan Keppel (Anna Paulowna, 1973): onderzoekt in zijn werk de wisselwerking tussen natuur en cultuur of kunstmatigheid. Natuurlijke processen lijken soms kunstmatig, zoals de rupsen van de stippelmot een struik geheel met spinsel kunnen inpakken.
John Moseley (Rome, 1968): Enerzijds enthousiast voor veel dingen is hij aan de andere kant ook van mening dat het leven verschrikkelijk en triest is. Hij wil niet veel zeggen over gevoelens of debatteren over de blauwheid van de hemel, de natheid van de zee, de kou van de Noordpool of de hitte van lava. Op eenzelfde manier wil hij niets zeggen over zijn werk. Zijn werk gaat niet over onwil, ontkenning, zelfdestructie of mislukking. In ieder geval niet met opzet.
Marc Nagtzaam (Helmond, 1968): Steeds op zoek naar representaties van een (schijnbaar) concrete werkelijkheid als ook naar voorstellingen die alleen als tekening realiseerbaar zijn. De tekeningen ontstaan niet zozeer planmatig, maar eerder intuïtief in reeksen, over een langere periode. De tekeningen presenteert hij bij voorkeur in installatieachtige composities waarbij steeds weer een nieuwe samenhang ontstaat.
Inge Nederkoorn (1975): Het is een vreemde wereld die Inge Nederkoorn creëert met haar werk. De houdingen en acties van de menselijke figuren die opduiken in deze wereld kunnen namelijk moeilijk gerekend worden tot het normaal gangbare. Tezelfdertijd zijn het ook geen creaturen van een virtuele wereld. Ze willen geen illusies zijn, maar van vlees en bloed. Het lijkt erop dat Inge Nederkoorn een tussenruimte creëert met haar verbeelding, een ruimte tussen haar eigen gekende wereld en een wereld ontsproten aan haar fantasie of verbeelding. In die tussenruimte kan ze de fysieke ervaring van haar eigen omgeving opladen met een bizarre en onaangepaste betekenis.
Roeland Zijlstra (Sneek 1961): Zijn werk is figuratief, gebaseerd op observatie. Hij tekent mensen uit zijn omgeving direct naar het leven. Vooral in zijn schilderijen worden die getekende mensen tot personages in een nieuw verband, waarbij hij invloeden van abstracte en naïeve kunst toelaat; allerhande invloeden waar hij lang mee vertrouwd is. Een voorwerp of een uitzicht wordt soms geïntegreerd in een tafereel.

openingstijden

CBK Zeeland, Balans 17,4331 BL Middelburg, tel. 0118-611443, www.cbkzeeland.nl
Open: ma t/m vr van 09:00 – 17:00 uur en iedere 1e zondag v.d. mnd van 13:00 – 17:00 uur