Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Vier Vrouwen van Veere

Vier Vrouwen van Veere
museum De Schotse Huizen
29 september t/m 28 oktober
Opening: zaterdag 29 september om 16u00 door Kathrin Ginsberg

Museum ?De Schotse Huizen? brengt van 29 september t/m 28 oktober a.s. de tentoonstelling Vier vrouwen van Veere. De tentoonstelling werd samengesteld door CBK Zeeland in Middelburg en toont actuele kunst van vier kunstenaars die in het buitengebied van Veere woonachtig zijn. De kunstenaars zijn: Sabine Beckmann uit Gapinge, Jurry uit Koudekerke, Liesbeth Minderhoud uit Domburg en Machteld van der Wijst uit Westkapelle.

Sabine Beckmann

Eigenheid, echtheid, schoonheid, maar ook worsteling, lijden en vertwijfeld zoeken naar essentie en inzicht zijn voor het werk van kunstenaar Sabine Beckmann karakteristiek.
Afkomstig uit Keulen, werkt en woont zij inmiddels acht jaar in Gapinge. De werken uit de laatste jaren zijn tegelijkertijd zowel figuratief als abstract. Haar schilderijen, tekeningen en linosneden zijn vaak geïnspireerd door dromen, gedachtesprongen en gevoelens. Kleur en vorm verbeelden in deze composities oorspronkelijke flarden uit de werkelijkheid. Zo vormen de dieren in Beckmann?s werk met hun tastbare figuren in combinatie met hun mythologische betekenis, de aanzet voor het creatieve proces van denken in nieuwe beelden. Het fotowerk van Beckmann laat duidelijk ook een speelse kant zien. Op een subtiele manier worden dingen in scène gezet met verwijzingen naar religie, natuur, seksualiteit? Het resultaat is een eigen beeldtaal.

Jurry

Haar vertrekpunt is de zee: eb en vloed, hoog en laag water, ritme, herhaling, ruimte, stilte.
De beweging van eb en vloed ervaart zij als een ademhaling of misschien beter gezegd, als een ademtocht. In haar werk geeft zij deze ideeën en ervaringen vorm in lijnen: de beweging van lijnen, doorgaande lijnen, zachte, harde, hoge, lage, kleine, grote, korte, lange, golvende, deinende, spelende, rimpelige, kuivende, klinkende, fluisterende, dansende, rustige, ritmische lijnen.
De soms uit meerdere delen bestaande werken, waarbij niet anders dan de kleur van het papier en de schaduw van het papier het beeld bepaalt, zijn uiterst sober maar toch bijzonder krachtig. In dit minimalisme weet Jurry te excelleren.

Liesbeth Minderhoud

Bollen met veel voetjes en een oog, felle kleuren, invloeden uit de stripkunst, actualiteit en clichés spelen een belangrijke rol in het werk van Liesbeth Minderhoud. Recente indrukken of gebeurtenissen leggen de basis voor haar werk. Op ironische wijze probeert zij dit te verbeelden. Het is een weerspiegeling hoe zij naar de maatschappij kijkt. Veel van haar werk ontstaat uit frustratie over dingen waarmee zij het niet eens is of die zij niet begrijpt; de wreedheid van de maatschappij, de agressiviteit in de samenleving. Tegenstrijdig genoeg uit zich dit in onschuldige of zelfs grappige beelden. Elk beeld is een gevolg op een eerder gemaakt beeld. Bewust of onbewust is de beschouwer op zoek naar herkenning. In haar beelden zitten een of meerdere herkenbare elementen waardoor een persoonlijke binding ontstaat. De kijker verplaatst zich in haar wereld op zijn of haar eigen wijze. Het is niet de bedoeling dat Liesbeth Minderhoud haar mening opdringt. De interpretatie wordt juist volledig bij de beschouwer zelf gelegd.

Machteld van der Wijst

Het werk van Machteld van der Wijst kent twee richtingen die zijn te herleiden tot respectievelijk het woord en het beeld. Tot op heden leiden deze twee wegen naar verschillende punten enerzijds resulterend in abstracte schilderijen, anderzijds in de interviewprojecten.
Hierbij zoekt zij de randen van het bestaan op en probeert zij zo op bescheiden wijze de wereld te veranderen. Het is haar manier om ordening aan te brengen in de chaos die zij in haar hoofd ervaart. Dit proces is nog in volle gang.
Museum ?De Schotse Huizen? aan de Kaai in Veere is iedere dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.