Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Kunstopdracht (Molenhof) Terneuzen

In de kern Zaamslag van de gemeente Terneuzen wordt momenteel het plan Molenhof gerealiseerd. Het gaat hier om de bouw van een zorgcentrum waarbij tevens een kunstwerk is voorzien. Voor de kunstopdracht worden geen beperkingen ten aanzien van ontwerp of materiaal gesteld. Ook worden er aan de (afkomst van) de kunstenaar geen beperkingen gesteld. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat het kunstwerk in de omgeving van het zorgcomplex past. Het budget (inclusief BTW en alle bijkomende kosten) voor de uitvoering van deze kunstopdracht bedraagt maximaal Euro 40.000,=.

procedure

De selectieprocedure voor deze kunstopdracht wordt begeleid door het Platform Kunst en Cultuur en de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van de gemeente Terneuzen. Professionele kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht dienen zich voor 15 september 2008 aan te melden bij de gemeente Terneuzen. Deze aanmelding dient minimaal vergezeld te gaan van een cv en andere documentatie over de achtergrond van de kunstenaar en documentatie die een goede indruk geeft van relevant werk. Alle documentatie dient voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien aanwezig) website. Op basis van de inzendingen wordt vervolgens aan maximaal 4 kunstenaars opdracht gegeven een schetsontwerp te maken. De vergoeding per schetsontwerp bedraagt Euro 1.000,=. Op basis van de schetsontwerpen wordt een definitieve keuze gemaakt voor een kunstwerk. De inwoners van zorgcentrum Molenhof krijgen hierin een belangrijke stem.

aanmelden

Aanmeldingen voor de kunstopdracht kunnen gericht worden aan:
Gemeente Terneuzen
t.a.v. de heer M. de Vos
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN
Onder vermelding van: kunstopdracht Molenhof

inlichtingen

Voor algemene informatie over de gemeente Terneuzen wordt verwezen naar de website www.terneuzen.nl. Voor informatie over het plan Molenhof kunt u tevens op deze website terecht onder actueel en vervolgens projecten. Nadere inlichtingen over deze kunstopdracht kunt u vanaf 11 augustus op werkdagen inwinnen via de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur; de heer M. de Vos (Telefoon 0115-455000).