Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Kunstopdracht Gemeente Terneuzen

Kunstopdracht rotondes Othene-Zuid
In de kern Terneuzen wordt momenteel de nieuwbouwwijk Othene-Zuid ontwikkeld. Evenals bij de wijk Othene-Noord zijn voor het zuidelijke gedeelte van de wijk 3 rotondekunstwerken voorzien.
De ontwerpen van deze rotondekunstwerken moeten vanzelfsprekend in de omgeving van de nieuwe wijk passen. Er worden kunstwerken gezocht die wat betreft thematiek of bijvoorbeeld materiaal 1 geheel of serie vormen. Ook mag het contrast met de bestaande kunstwerken op de rotondes in de wijk Othene-Noord niet te groot zijn.

Het budget (inclusief BTW en alle bijkomende kosten) voor de uitvoering van deze kunstopdracht bedraagt maximaal Euro 70.000,=.

Procedure
De selectieprocedure van deze kunstopdracht wordt begeleid door het Platform Kunst en Cultuur en de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van de gemeente Terneuzen.
Profesionele kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht dienen zicht voor 21 april 2008 aan te melden bij de gemeente Terneuzen. Deze aanmelding dient minimaal vergezeld te gaan van een cv en andere documentatie over de achtergrond van de kunstenaar en documentatie die een goede indruk geeft van relevant werk. Alle documentatie dient voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien aanwezig) website. Toegezonden documentatie wordt niet teruggestuurd.
Op basis van de inzendingen wordt vervolgens aan maximaal 4 kunstenaars opdracht gegeven een schetsontwerp te maken. De vergoeding per schetsontwerp bedraagt Euro 1.000,=. Op basis van de schetsontwerpen wordt een definitieve keuze gemaakt voor een kunstwerk. De bevolking van Othene krijgt hierin een belangrijke stem.