Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

De Rotterdamse selectie

CBK Zeeland presenteerde recent werk van 10 Zeeuwse kunstenaars. Deze tentoonstelling is een uitvloeisel van een uitwisselingsprogramma tussen CBK Zeeland en CBK Rotterdam. Bij de uitwisseling wordt beeldende kunst uit Zeeland getoond in Rotterdam en Rotterdamse kunst in Middelburg.
Uit ruim vijftig Zeeuwse kunstenaars koos CBK Rotterdam in een eerste selectie tien kunstenaars die in aanmerking komen voor de tentoonstelling in Rotterdam. Deze tien kunstenaars toonden bij CBK Zeeland werk dat dit jaar gemaakt is. De tien kunstenaars zijn Dick van Biemen, Jorien Brugmans, Quinten Buijsse, Tamara Dees, Annemieke Fanoy, Teja van Hoften, Guido Lippens, Janpeter Muilwijk, Sela© en Anne-Marie van Sprang. Op basis van deze tentoonstelling kiest CBK Rotterdam uiteindelijk 1 tot 3 kunstenaars die een tentoonstelling krijgen in Rotterdam in 2009.

Stimuleringsprijs

De kunstenaar die in de ogen van CBK Rotterdam op dit moment het meest interessante werk maakt, krijgt naast een tentoonstelling in Rotterdam ook de CBK Zeeland Stimuleringsprijs. Een prijs bestaande uit een geldbedrag van 2.500,- Euro. Het is de eerste keer dat deze CBK Zeeland Stimuleringsprijs wordt uitgereikt. De datum van de uitreiking wordt later bekend gemaakt.

Opening

Op zondag 7 december werd de tentoonstelling om 15u00 geopend.

De Kunstenaars

Dick van Biemen
Met zijn vierkante schilderijen geeft hij uitdrukking aan een eigen schilderkunstige poëtica. Hijzelf spreekt van “poëtisch realisme”, een realisme dat naast herkenbaarheid de beschouwer alle ruimte biedt voor de beeldende meerduidigheid in zijn werk. Na onderwerpen ontleend aan de natuur richt hij zich nu op industriële objecten.

Jorien Brugmans
Typerend voor haar werk zijn de strakke lijnen en vormen. Ze brengen de wereld terug naar een voor haar begrijpelijke essentie. Vanuit de figuratie wordt gewerkt naar "blow-ups" die niet het moment, maar het eeuwige benadrukken. Contouren en restvormen spelen een belangrijke rol bij haar "verbeelding". Haar beeldtaal en haar gedichten zeggen alles over haar fascinatie voor water, Zeeland, voor helderheid en de kracht van stilte.
Quinten Buijsse
Het verschil tussen het traditionele beeld van het Nederlandse landschap en de realiteit waarin alles snel veranderd wordt steeds groter. Door te fotograferen probeert hij te zien waarom en hoe wij door blijven gaan met bouwen en cultiveren. Hij reist door Nederland op zoek naar de verstedelijking. De ruimte in ons land is niet overvloedig, desondanks gaat men ongestoord verder met bouwen. De gebieden waar stad in land overgaat, verplaatsen zich daardoor voortdurend.

Tamara Dees
Stilte, eenzaamheid en dagdromen staan centraal in haar werk. Stilte voor de storm, het eenzame leven van een zeeman en dobberen op kabbelend water. De zee als metafoor voor het mysterieuze, het grote onbekende, de eeuwigdurende reis.

Annemieke Fanoy
Zij werkt met verzamelingen. Haar werkwijze is vinden, herschikken of laten zijn in transparantie. Daarbij vindt zij het belangrijk om zichtbaar te maken wat zij heeft gedaan, zodat de geschiedenis van het object eraan valt af te lezen. Haar thema’s zijn verbonden met herinneringen of de natuur. De onderdelen waaruit haar verzamelingen bestaan dwingen om goed te kijken en de context te achterhalen.
Teja van Hoften
Zij brengt het lichaam en vaak ook háár lichaam steeds opnieuw in kaart. Als ‘autobioloog’ is zij gefascineerd door de processen in het lichaam die al dan niet automatisch gebeuren. De rijkdom van het leven in al zijn verschijningsvormen (zowel volmaakt als onvolmaakt) is haar passie en zij neemt afstand van de maakbaarheid. Zij werkt met zeer uiteenlopende materialen en in vele technieken. Haar keramische vormen zijn vaak meerduidig; menselijk en plantaardig, landschap en detail tegelijk.

Guido Lippens
Hij creëert een nieuwe beeldtaal door uit te gaan van basisvormen, die hij op verschillende manieren weet te combineren, te draaien en te roteren. Bepaalde motieven en vormen, zoals vogelkoppen, vleugels, sterren en zaagbladen komen steeds terug. In dit vormenspel worden weloverwogen en onveranderd nauwgezet patronen ingekleurd, uitgebreid, opgevuld en verbonden met elkaar. Het werkproces van herhaling vormt Lippens' zoektocht naar oneindige vrijheid. Vrijheid waarin conflicten tussen figuratief en abstract, en decoratie en schilderkunst niet bestaan.
Janpeter Muilwijk
Hij schept met potlood en kwast zijn eigen onbedorven en prachtige wereld. Motieven voor zijn werk vindt hij in zijn directe omgeving, in eigen huis en tuin. Hij is een kunstenaar die techniek en stijl heeft moeten bevechten. Wars van de onstuitbare drang tot vernieuwing in de beeldende kunst hanteert Muilwijk in zijn werk een traditionele beeldtaal. Op een met opzet naïeve wijze verbeeldt hij mensfiguren die geen uitgesproken persoonlijkheid bezitten.

Sela©
Een bijbelse naam gebruikt als merknaam door kunstenaar Liesbeth Labeur. De exacte betekenis van het woord Sela is onbekend maar kan staan voor intermezzo of tussenspel. En daarmee ook voor verbinding leggen tussen het een en het ander. Bijvoorbeeld tussen geloof en kunst. Kan geloven en kunst maken samengaan? Haar worsteling met dit thema levert fragiel werk op dat de bijbel verbindt met het alledaagse leven en daar verdieping aan geeft.

Anne-Marie van Sprang
Haar beelden zijn niet groot maar nemen toch een gigantische ruimte in. Een hand, een boot, een huis geeft de indruk van zowel directe herkenning als een glimp van een andere wereld, ver weg. Haar werk gaat over kwetsbaarheid, het fragiele evenwicht, zoals lachen en huilen dicht bij elkaar kunnen staan. Het kwetsbare kracht laten worden.