Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Jaarverslag CBK Zeeland 2012

INLEIDING

De intensieve voorbereidingen en planning van de voorafgaande periode hebben geleid tot een geslaagd jaar. Vanuit de beeldende kunst, vormgeving en architectuur hebben we niet alleen aandacht gevraagd voor deze sectoren maar ook zichtbaar gemaakt dat deze een belangrijke stimulerende invloed hebben op andere sectoren zoals de economie, recreatie
en het sociaal maatschappelijk domein.

Naast de terugkerende programmapunten kende 2012 enkele highlights, namelijk Façade 2012, Krot of Kans Zeeuws Vlaanderen en de eerste Kinderkunstweek.

lees verder in het jaarverslag...

Beeldende kunst en vormgeving

Het beleid van CBK Zeeland is erop gericht om hedendaagse beeldende kunst zichtbaar, toegankelijk en bespreekbaar te maken. Hiervoor heeft CBK Zeeland een aantal speerpunten, namelijk:

lees verder in het jaarverslag...

Architectuur

In Zeeland bundelen we de krachten waardoor we telkens tot een inspirerend en afwisselend architectuurprogramma komen. CBK Zeeland vraagt in de samenwerking met Stichting Het Zeeuwse Gezicht en de BNA Kring Zeeland permanent aandacht voor de
stand van zaken op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in Zeeland.

lees verder in het jaarverslag...

Kunstuitleen

CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen en Vlissingen met de centrale uitleenadministratie en de collectie. Dit doet CBK Zeeland op basis van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. CBK Zeeland is dienstverlenend
voor de drie zelfstandige kunstuitlenen en werkt op de achtergrond. Het contact met de leners verloopt via de kunstuitlenen. In overleg met de bestuurlijk verantwoordelijken van de kunstuitlenen en CBK Zeeland zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgesteld. De leidraad daarbij blijft het
op toegankelijke wijze integreren van de beeldende kunsten en vormgeving in het dagelijkse leven. Hiervoor beschikt CBK Zeeland over een eigen uitleencollectie die verdeeld is over de kunstuitlenen in Goes, Vlissingen en Terneuzen.

lees verder in het jaarverslag...

Bedrijfsexposities

In 2012 blijft het economisch hestel helaas uit en neemt het vertrouwen in de economie nog verder af. Dit heeft zijn weerslag op CBK bedrijfsexposities. Een aantal leden zagen zich genoodzaakt om het lidmaatschap op te zeggen. De bezuinigingen bij een grote relatie als de Provincie Zeeland hebben directe
gevolgen voor deze uitleen.

lees verder in het jaarverslag...

Slibreeks

De Slibreeks is een serie kleine boekjes, die lezers met literaire belangstelling de kans wil geven om gemakkelijk en tegen een aantrekkelijke prijs kennis te maken met het werk van bekende en
onbekende auteurs. Alle boekjes in de Slibreeks zijn bijzondere uitgaven: het is een eerste vertaling of een opvallend debuut, maar belangrijk is dat de teksten nog niet eerder in Nederland zijn
gepubliceerd.

lees verder in het jaarverslag...

Educatie

CBK Zeeland ziet het als een belangrijke taak om kinderen op
jonge leeftijd al vertrouwd te maken met hedendaagse beeldende
kunst, vormgeving en architectuur. Naast het stimuleren van de verbeelding zorgt kunst voor bredere opvattingen en inzichten.
In de kunstuitlenen en bij de exposities van CBK Zeeland worden diverse educatieve projecten aangeboden waar naast inhoudelijke kennis ook aandacht wordt besteed aan praktische vaardigheden.

lees verder in het jaarverslag...