Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Grote Kerk Veere

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

Missie - doelstelling
De Stichting heeft ten doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en film.

Grote Kerk Veere

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere
bezoekadres
Oudestraat 26, 4351 AV Veere
postadres
p/a CBK Zeeland, Balans 17
4331 BL Middelburg

contactpersoon
Kathrin Ginsberg
email-adres kginsberg@hotmail.com
telefoonnummer 0118-611443 (CBK Zeeland)

Directeur/bestuurder

-

Raad van Toezicht

  • Peijs, Karla Maria Henriette (voorzitter)
  • van Oord, Pieter (lid)
  • Koole, Rudolf Anton (lid)
  • Coene, Oswald Johannes Franciscus (lid)
  • Anbeek, Dirk (lid)
  • Buchwald, Christoph Rainer Maria (lid)

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De Stichting past de Code Cultural Governance toe.
De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

RSINnummer: 857928995

KvKnummer:: 69586020