Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

zwakke schakels, kansen voor de kust

'?De stranden langs de kust zijn uitgegroeid tot de Zeeuwse Rivièra. Badgasten kunnen genieten van schone stranden en het zicht op de voorbij varende zeeschepen. Door maatregelen van rijkswaterstaat is de erosie van de geul tot staan gebracht en wordt het kustfundament niet langer ondermijnd. De smalle en drukke binnenduinrad is verbreed en getransformeerd naar een ruimer recreatielandschap. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor recreatienatuur, verblijfsaccommodaties en routes. Dit landschap is kleinschalig gehouden en hoogwaardige toeristische verblijfsmogelijkheden zijn er op aantrekkelijke wijze ingepast?'
Terug naar archief

Kansen?

Is de bovenstaande impressie de toekomst voor de Zeeuwse kust? Het Zeeuwse Gezicht wijdde er op 20 september 2006 een debat aan met de titel zwakke schakels, kansen voor de kustHet debat vond plaats te Westkapelle, deels in het Polderhuis, deels in het Kasteel van Batavia.

De heer A. Sannen, projectleider van het projectbureau Zwakke Schakels ging in op de noodzaak van de maatregelen voor de kustversterking in Zeeland. Drie ontwerpers die meewerkten aan het in 2005 gehouden atelier, de heren M. Knuijt (OKRA Utrecht) K.J. Wardenaar (Vista Amsterdam) en M. van de Klundert (RDH Goes) legden aan de hand van illustraties ontwikkelingsvisies voor. Daarnaast gingen ze in op de kansen die zij zien bij de versterking van de Zeeuwse kust.

Lees hier wat de PZC op 21 september 2006 schreef over het debat

Het debat was voor iedereen gratis toegankelijk. Zie hier het programma voor die middag.

Zwakke schakels

Op tien plaatsen aan de Nederlandse kust bleken bij een toets in 2003 de duinen en dijken niet zo sterk te zijn als ze zouden moeten zijn. Voor 2020 moet volgens het rijk een structurele oplossing worden uitgevoerd om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Acht van de tien van deze zwakke schakels kregen de status prioriteit. Dat wil zeggen dat naast het aanpakken van de zeewering de maatregelen hand in hand moeten gaan met de natuur, het landschap, economische functies en/of recreatie. In Zeeland zijn twee zwakke schakels, namelijk Zuidwest Walcheren en West Zeeuws Vlaanderen. Op dit kaartje staan de acht plekken aangegeven.

Zeeuws projectbureau Zwakke Schakels

Het projectbureau Zwakke Schakels Zeeland ontwikkelt plannen om van de zwakke plekken een robuuste kust te maken. Na de uitvoering is de kust de komende tweehonderd jaar opgewassen tegen de beukende golven bij een superstorm. Onderzoek, reacties van betrokkenen en verschillende partijen heeft geleid tot een concept Kustplan voor Zuidwest Walcheren. Het rapport kan hier worden gelezen.

Atelier

In juni 2005 organiseerde het projectbureau een ontwerpatelier om te komen tot de uitwerking van een drietal alternatieve ontwikkelingsvisies voor de kustzone van Zuidwest Walcheren. Alle varianten hebben zo hun voordelen en nadelen. Ze voldoen aan de minimale eisen voor veiligheid. Daarnaast is de ene oplossing goed voor de natuur, de andere voor de bewoners achter de dijk en een volgende voor het toerisme. De ontwerpen kunnen nieuwe kansen bieden voor de Zeeuwse kust.

De toekomstimpressie komt uit het Ontwerp Kustplan Zuidwest Walcheren.
Info
0118-611443 of info@cbkzeeland.nl