Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Zeeuws architectuurcentrum krijgt subsidie jaarprogramma

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft het CBK Zeeland een subsidie toegekend van 18.500 euro voor het uitvoeren van activiteiten in 2006 op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap.
CBK Zeeland beheert sinds 2005 de organisatorische en financiële onderdelen van Het Zeeuwse Gezicht dat als architectuurcentrum in Zeeland fungeert. Het architectuurcentrum heeft in samenwerking met de Bond Nederlandse Architecten het programma voor 2006 samengesteld. De opzet van de activiteiten is aandacht vragen voor architectuur, stedenbouw en landschap. Door het behandelen van actuele onderwerpen wil het architectuurcentrum inhoudelijke verdieping teweegbrengen.

Op het programma staan twee lezingen, vier debatten en twee exposities. De lezingen met als thema 'architectuur en film' en 'architectuur en constructie' organiseert de BNA-kring Zeeland in nauwe samenwerking met het CBK Zeeland.
Op de vier bijeenkomsten gaan architecten, stedenbouwkundigen en betrokken deskundigen en beleidsmakers met elkaar en met het publiek in gesprek over actuele onderwerpen als de ontwikkeling van een kenniswerf in Vlissingen, de gemeentelijke en provinciale welstandsnota's. Ook Zwakke Schakels, de plekken in Zeeland waar de kust moet worden versterkt, verdient volgens de betrokken organisatie alle aandacht.
Het CBK Zeeland heeft een eigen expositieruimte op de Balans. De eerste expositie op gebied van architectuur is gewijd aan de inzendingen van de prijsvraag 'Nieuw Tij', waar een werkgroep van Het Zeeuwse Gezicht mee bezig is. In maart zal de werkgroep met het wedstrijdprogramma naar buiten treden. In het najaar zal een tentoonstelling voor architectuur in combinatie met beeldende kunst of vormgeving ingericht worden.
Info
0118-611443 of info@cbkzeeland.nl