Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

tentoonstelling Bloedkoralen van de Oosterschelde

Van dinsdag 27 april t/m vrijdag 21 mei vindt bij CBK Zeeland in Middelburg de tentoonstelling ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ plaats. In de tentoonstelling staan een drietal ontwerpverkenningen rond de dijkbekleding van het Oosterscheldebekken centraal.
In de periode tussen nu en 2015 wordt de bekleding van alle dijken langs het Oosterscheldebekken vernieuwd. Deze operatie wordt geleid door het Projectbureau Zeeweringen, waarin Rijkswaterstaat Zeeland en het Waterschap Scheldestromen i.o. samenwerken.
Vervangen van de bekleding van de zeeweringen is een kostbare zaak. Voor de Oosterschelde gaat het om een investering van honderden miljoenen euro’s. Bovendien is het sleutelen aan en verbeteren van de dijken in de Zuidwestelijke Delta nog lang niet afgelopen. In het licht van klimaatverandering en zeespiegelrijzing zijn straks ook de dijken langs het Volkerak-Krammer-Zoommeer, de Grevelingen en het Haringvliet een keer aan de beurt.
De dijk in de ZW Delta is een drager van veel betekenissen. Alle spanning van de grens water – land is er in samengebald. De dijk – zeker die langs de Oosterschelde – is beeldmerk en logo, de dijk is tribune, de dijk is route, de dijk is een heel lange en smalle strip natuur, de dijk is erfgoed, dat verhaalt over de strijd tegen de zee. Ingrepen en aanpassingen van de dijk zijn noodzakelijk om ons te blijven beschermen tegen overstromingen, maar grijpen ook in op de historie en betekenis van de dijk.
Projectbureau Zeeweringen, Rijkswaterstaat Zeeland, Waterschap Scheldestromen i.o., Provincie Zeeland en de Werkplaats van de Stuurgroep van de Zuidwestelijke Delta zijn een project gestart met als titel ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’. Dit project beoogt het werk aan de dijken een extra impuls te geven en onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Het belicht de dijk als cultureel fenomeen en maakt het werken aan de dijk ook een culturele opgave.
De ziel van ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ ligt in de drie verkenningen die in de afgelopen maanden zijn verricht.
Studio Makkink & Bey onderzocht de steenbekleding van de dijk en komt met nieuwe vormgeving en materialen die de dijken langs de Oosterschelde letterlijk in een ander licht zetten.
Paul van Beek Landschappen komt met een ontwerpvoorstel voor het versterken van de Oesterdam en zijn omgeving met zand als belangrijkste bouwstof en Rietveld Landscape maakte een eye-opener met zijn ontwerp voor het dijkvak ter hoogte van de Plompetoren.
Het zijn verkenningen naar de betekenis, uitstraling en gebruiksmogelijkheden van de opnieuw beklede dijk. De verkenningen zijn begeleid door een enthousiaste groep deskundigen van bij de vervanging van de dijkbekleding betrokken instanties. ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ moet inhoudelijke en communicatieve lessen opleveren voor de toekomst. Met het visioen voor ogen van een schitterende halsband gedrapeerd om het pronkstuk van de Delta, de Oosterschelde!

waar & wanneer

Bloedkoralen van de OosterscheldeEen presentatie van een drietal ontwerpverkenningen rond de dijkbekleding van het Oosterscheldebekken.

CBK Zeeland
Balans 17
4331 BL MIDDELBURG

27 april 2010 t/m 21 mei 2010

Openingstijden:
ma t/m vr, 09.00-17.00 uur
en iedere 1ste zo v.d. mnd van 13.00-17.00 uur
Officieke opening: maandag 26 april 2010 om 16.00 uur door Frans Hamelink, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.