Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Stedenbouwkundige Quick-scan: Vlissingen

4 februari 2010
VERBLIJF IN VLISSINGEN


CBK Zeeland organiseert 4 februari samen met Reitsma Stedebouw en Urban Synergy een debat over de wijze waarop de lokale stedenbouwkundige praktijk een bijdrage kan leveren aan de koers van de stad. Dit debat is een voortzetting van het jaarprogramma van CBK Zeeland over de kansen voor Verblijf in Zeeland en draagt daarnaast bij aan de huidige discussie over de stand van de stedenbouwkundige praktijk in Nederland.
Terug naar archief

Vlissingen heeft recent haar structuurvisie gepresenteerd. De grootste ontwikkelingsopgave voor de stad ligt in de herstructurering van het Scheldeterrein. De huidige economische recessie en de toekomstige demografische ontwikkelingen (krimp) maken de traditionele manier van stedenbouw en projectontwikkeling niet meer mogelijk. Het voordeel hiervan is dat Vlissingen de tijd kan nemen om de schaal en opgave van herstructurering te bepalen. De eerste stap is al gezet door de aanleg van het stadspark en het organiseren van evenementen en activiteiten die het gebied openstellen en zichtbaar maken.

Hoe kan het tijdelijk gebruik van het Scheldekwartier een bijdrage leveren aan de toekomstige invulling en ontwikkeling van het gebied? Door een zoektocht op te zetten naar innovatieve strategieën die het huidige planningsdenken en de bestaande stedenbouwkundige methodieken kunnen aanvullen en vervangen.

In het eerste deel van de discussie wordt een kaart gepresenteerd van alle stedenbouwkundige projecten die in het huidige beleid van de gemeente zijn opgenomen.
De inzending van de prijsvraag Verblijf in Zeeland wordt toegelicht door Dirk Verhagen (Urban Synergy). Onno Bakker (projectleider tijdelijke gebruik Scheldeterrein Vlissingen) presenteert de stappen die reeds gezet zijn op het Scheldekwartier en de invulling van het toekomstig tijdelijk gebruik.

In het tweede deel wordt onder leiding van Miranda Reitsma een debat gevoerd over de planningsstrategie voor het Scheldekwartier. Het doel van het debat is de betekenis van het Scheldekwartier in relatie tot de stad te onderzoeken. Bekeken wordt of hiermee een basis gelegd kan worden voor toekomstige plannen en op welke wijze deze bijdragen aan de koers van de stad.

Het debat zal ingeleid worden door Sjoerd Cusveller (programmaleider cultuur en ruimte Provincie Overijssel) die aan de hand van concrete voorbeelden ingaat op de transformatie van gebieden vanuit een ruimtelijke en culturele insteek..

programma 4 februari 2010

14u00 inloop
14u15 ontvangst
14u30 kaart huidige stedenbouwkundige plannen in Vlissingen
Dirk Verhagen (Urban Synergy)
14u45 tijdelijk gebruik Scheldekwartier
Onno Bakker (projectleider tijdelijk gebruik Scheldeterrein)
15u00 pauze
15u15 transformatie gebieden vanuit een ruimtelijke & culturele insteek
Inleiding tafeldiscussie a.d.h.v. concrete voorbeelden door Sjoerd Cusveller (programmaleider cultuur & ruimte provincie Overijssel)
15u30 tafeldiscussie o.l.v. Miranda Reitsma (Reitsma Stedebouw)
16u30 zaaldiscussie
17u00 borrel

aan tafel

voorzitter Miranda Reitsma (Reitsma Stedebouw)
Onno Bakker (projectleider tijdelijk gebruik Scheldeterrein Vlissingen)
Joop van Bel (stadsmanager gemeente Vlissingen)
Petra de Braal (coordinator CBK Zeeland)
Sjoerd Cusveller (programmaleider cultuur & ruimte provincie Overijssel)
Piet Polderman (wethouder gemeente Vlissingen)
Kees Meijler (hoofd afdeling RO provincie Zeeland)
Dirk Verhagen (Urban Synergy)

locatie

Gemeente Vlissingen
Govan Mbekizaal
P. Krugerstraat 1

deelname

gratis
opgeven bij CBK Zeeland
0118-611443
info@cbkzeeland.nl