Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Stedenbouwkundige Quick-scan: Middelburg

17 februari 2010
Wie geeft vorm aan de toekomst van Middelburg?

In de Architectuurnota Een cultuur van ontwerpen stelt het Rijk dat het stedenbouwkundig ontwerp een stevige impuls kan gebruiken en maakt dat tot één van de speerpunten van het beleid. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur inventariseert daarom samen met de lokale architectuurcentra de stand van zaken in het land. Parallel daaraan heeft Middelburg met de herijking van haar kwaliteitsatlas een moment van bezinning en evaluatie genomen om de doelen bij te stellen en de bakens te verzetten.

Welke rol speelde de stedenbouwkundige discipline in dit proces? Zijn de ruimtelijke kwaliteiten van Middelburg voldoende benut?
Wat zijn die kwaliteiten eigenlijk en hoe verhouden die zich tot haar omgeving en andere steden?
Kortom: alle reden voor een debat waarin Middelburg in relatie tot haar toekomstige ontwikkelingen en de rol van de stedenbouw centraal staan.

programma 17 februari 2010

14u00 inloop
14u15 ontvangst
14u25 overzicht enkele stedenbouwkundige plannen Middelburg
Martijn Jansen & Marco Bouwman
14u45 Wie geeft vorm aan de toekomst van Middelburg?
tafeldiscussie onder leiding van prof. dr. ir. Paul Meurs
16u00 zaaldiscussie
17u00 afsluiting & borrel

aan tafel

voorzitter Paul Meurs (TU Delft en SteenhuisMeurs)
Albert de Vries (wethouder gemeente Middelburg)
Hanny Kool-Blokland (wethouder gemeente Middelburg)
Marty van de Klundert (stedenbouwkundig adviseur RDH)
Lex Suylen (stedenbouwkundige gemeente Middelburg)
Marco Bouwman (V+G Architekten Ingenieurs)
Martijn Jansen (Architecten Alliantie)
vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties

locatie

Raadszaal gemeente Middelburg
Kanaalweg 3
4337 PA MIDDELBURG

De raadszaal is niet bereikbaar via de hoofdingang van het stadskantoor, maar via de ingang aan de achterzijde (aan de kant van het tankstation).

deelname

gratis
opgeven bij CBK Zeeland
0118-611443 of info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl