Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Oproep Ontwerpateliers laagWATER

Oproep deelname ontwerpateliers


CBK Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht en BNA Kring Zeeland organiseren in 2010 een architectuurjaarprogramma met als thema Laag Water; nieuwe tijden, nieuwe praktijken, nieuwe allianties. Centraal in ons jaarprogramma staat dat er een andere praktijk noodzakelijk is. Zoeken naar nieuwe wegen. Hoe kan de ruimtelijke ordening zich herdefiniëren in tijden van krimp?
ontwerpateliers
In drie ontwerpateliers kijken we naar de uitbreidingslocaties. Stilgevallen uitbreidingslocaties. Plannen uit tijden van hoog water. Hoe moet dat in tijden van laag water? Hoe het tij te keren? We willen in deze drie ontwerp-ateliers alternatieve scenario’s ontwikkelen. Deze locaties verschillen van elkaar vanwege de regionale context en de omvang. Elk atelier richt zich zowel op de schaal van de locatie als op de schaal van het individuele gebouw en de samenhang tussen deze schaalniveaus. Het betreft niet alleen een creatief ontwerp. Het gaat ook om een andere wijze van kijken naar de economie van een plan en de wijze van realisatie.
3 teams
Onder leiding van drie inspirerende teamleiders gaan drie teams aan de slag met de mogelijkheden van een ’stilgevallen’ uitbreidingslocatie. De teamleiders zijn Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond), Reimar von Meding (KAW Architecten) en Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscapes). In elk team is plaats voor enkele architecten en beeldend kunstenaars en/of vormgevers.

Als teamlid vragen wij u drie (mid)dagen aanwezig te zijn. De start van het programma vindt plaats op donderdag 22 april. Daarna organiseren wij een confrontatiebijeenkomst op woensdag 15 september. De slotbijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 november. Daarnaast zal u een of twee keer op een in overleg met de teamleider gekozen tijdstip en locatie samen komen om verder te werken aan het ontwerpproces. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Zeeland. Naast de bijeenkomsten organiseren wij een tentoonstelling en wordt er een publicatie gemaakt. Per team is een budget voor reiskosten en een apart budget van € 1.000,= beschikbaar voor presentatiemateriaal.
deelnemen
U kunt zich opgeven tot 5 april aanstaande via info@cbkzeeland.nl. Wij vragen u in maximaal 200 woorden aan te geven waarom u deel wilt nemen aan een van de ontwerpateliers en welke bijdrage u daaraan denkt te kunnen geven. Uiterlijk 14 april nemen wij contact met u op of u bent geselecteerd voor een van de teams.

Wij verheugen ons op de samenwerking en op creatieve bijeenkomsten en allianties!
contact & informatie
meer informatie:
www.cbkzeeland.nl

contact en informatie:
CBK Zeeland
Petra de Braal
0118-611443

organisatie:
CBK Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht & BNA Kring Zeeland