Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

jaarprogramma 2011 - 2012 tussenGRENZEN

Het programma 2010 stond in het teken van laagWATER; nieuwe tijden, nieuwe praktijken, nieuwe allianties. Langzaam trekt de economie weer aan. Het tij komt weer op. Alle voorzichtige initiatieven die op het schoongewassen lege strand bij laagwater worden gemaakt en allianties die worden gesloten dreigen wellicht weer verloren te gaan of uit het zicht te verdwijnen.
Ook onze jaarprogramma’s zijn cycli die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Voordat de financiële aspecten weer leidend worden en de sector weer terugvalt in oude gewoontes, dienen we goed te inventariseren wat de creatieve input van laagWATER ons heeft gebracht. De voorafgaande periode heeft ons in ieder geval geleerd dat door sociaal maatschappelijke veranderingen de noodzaak voor andere praktijken en samenwerkingsverbanden onherroepelijk is. Net zoals bij iedere nieuwe cyclus van het getij de grenzen weer anders liggen, zo analyseren wij in dit jaarprogramma de uitkomsten van laagwater. De grenzen.
Terug naar archief
wensen
Met deze kennis gaan we heel concreet op zoek naar nieuwe scenario’s voor de toekomst van Zeeland. Het jaarprogramma 2011 richt zich op de smalle en wankele tussenfase: tussenGRENZEN. Zeeland moet zich kunnen aanpassen aan economische en sociale veranderingen. En kunnen meebewegen met de wensen en behoeften van de gebruikers, zodat die door samenwerken op sociaal en economisch vlak vooruit kunnen komen. Ieder moment, iedere beslissing kan het tij keren.

realisering
Met deze kennis gaan we heel concreet op zoek naar nieuwe scenario’s voor de toekomst van Zeeland. Het jaarprogramma 2011 richt zich op de smalle en wankele tussenfase: tussenGRENZEN. Zeeland moet zich kunnen aanpassen aan economische en sociale veranderingen. En kunnen meebewegen met de wensen en behoeften van de gebruikers, zodat die door samenwerken op sociaal en economisch vlak vooruit kunnen komen. Ieder moment, iedere beslissing kan het tij keren.

schaalniveau
Ten slotte vestigen we in 2011 de aandacht op innoveren op verschillende schaalniveaus. Het hele programma 2011 is een wisselwerking tussen grote en kleine korrels. Alle betrokkenen van provincie tot bewoner spelen daarbij uiteenlopende rollen; rekenaar, tekenaar, ontwerper, pionier of verleider. Maar bovenal moeten zij meer communiceren. Luisteren naar de verschillende partijen: ondernemer, eigenaar, gebruiker, ontwikkelaar en andere initiatiefnemers.

Voor individuele vooruitgang is vrijheid nodig, maar ook een zekere mate van sturing. Grenzen. De ultieme uitdaging ligt in het vinden van de juiste balans tussen de dingen die robuust zijn, lang mee gaan en dat wat veranderbaar is. Vooral op kleine schaal kan verandering zich manifesteren en moet de omgeving zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Door de huidige economische omstandigheden wordt er noodgedwongen op kleine schaal gewerkt. Op het niveau van de kavel liggen initiatieven en dus ook kansen. In het planningsproces moet daarom meer ruimte komen voor initiatieven van gebruikers (of dat nu individuen, bedrijven, instituten of verenigingen zijn). In plaats van topdown planning, vanuit de overheid of enkele eigenaren, moeten we naar een situatie waar met een veelheid aan gebruikers (bottum-up) aan stad en dorp gewerkt wordt. Deze benadering betekent dat meerder initiatieven tegelijkertijd ontplooid kunnen worden.

programma

Het jaarprogramma is erop gericht om ruimte te bieden aan die ontwikkeling. Met ons programma tussenGRENZEN willen wij de initiatieven van gebruiker c.q. bewoners stimuleren en helpen deze vorm te geven en mogelijk ook te realiseren. Dit kan op vele verschillende gebieden van onze leefomgeving, zowel op woon- als op werkgebied.

In afgeschreven gebouwen, in naoorlogse wijken en op verrommelde industrieterreinen kunnen diverse gebruikers en functies leiden tot een nieuw elan. Tot herkenbare plekken en gebieden met een eigen sfeer, herkenbare beeldkwaliteit en voldoende samenhang. In ons programma laten wij de verschillende schaalniveaus aan de orde komen. Het kleinste schaalniveau is de particuliere kavel met woning. Maar vervolgens debatteren en analyseren wij ook over het grensgebied tussen wonen en werken in context van het landschap. Ieder niveau vraagt om een andere benadering. In ons programma houden wij daar rekening mee.