Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Architectentafels 2008

In 2007 organiseerden CBK Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Gezicht en de BNA Kring Zeeland vijf maal een architectencafé. Het succes van deze architectencafe?s krijgt in 2008 een vervolg in de vorm van ?architectentafels?. In 2008 wordt vijf keer een prominente gast uitgenodigd om een bijeenkomst te organiseren.

Architectentafel 5 maart

?De ideologie voorbij, architectuur als ambacht.?

De architectentafel van 5 maart werd verzorgd door Ir. Paul Dijkman. Paul Dijkman is architect, publicist en adviseur. Dit jaar verschijnt zijn discussieboek De structuur van het geluk over verschillende ontwerpsystemen en hun gevolgen voor de leefomgeving. Eerder schreef hij Nieuwbouw en sfeer (2006, Uitgeverij IJzer), De dierentuin van de mens (2003) en Harteloze gebouwen (1992, Uniepers).

Ideologische ontwerpopvattingen zijn fnuikend voor grote gebieden. Diversiteit én samenhang zijn gebaat bij een ambachtelijke, brede benadering. Dijkman bespreekt hoe ontwerpopvattingen elkaar kunnen aanvullen, tot profijt van het geheel. ?Bekijk een regio als een feestelijk diner, meerdere gerechten maken het totaal?. En: ?Koop logisch in: vlees bij de slager, groente bij de groenteman?. Niet elke ontwerpopvatting is overal voor geschikt.
5 maart 2008

Architectentafel 9 april

' Westerschelde; verbindend of scheidend element'

De Westerschelde wordt vaak beschouwd als een scheidend element binnen de provincie Zeeland.
Voor zowel Zeeuws Vlamingen als voor de mensen uit midden Zeeland geldt de OVERKANT als een deel van een andere wereld, terwijl de provincie toch een eenheid zou moeten zijn.
De Oosterschelde en de Grevelingen hebben dit soort gevoelens nooit in deze mate opgewekt, terwijl deze wateren toch even breed en net zo moeilijk te overbruggen waren.

Discussies over de locatie van het nieuwe Zeeuwse Ziekenhuis, de fusie van de Waterschappen en de locatie van het kantoor van Zeeland Seaports maken pijnlijk duidelijk dat kleine Zeeuwse subregio?s denken in termen van wij en zij in plaats van kracht en kwaliteit uit de grotere eenheid te willen halen.
Het navelstaren komt voort uit het eiland denken en de beperktheid om over dijken heen te kunnen en willen kijken.
Echter??..
Ook Zeeland maakt deel uit van de grotere wereld, die momenteel een enorme verandering doormaakt op het gebied van internationalisering en digitalisering met enorme economische verschuivingen als gevolg.
Deze veranderingen zullen ook achter de veilige Zeeuwse dijken voelbaar worden.
Daarom is het tijd om na te denken over de toekomstige positie en betekenis van onze provincie in een groter regionaal Europees verband en het belang van de Westerschelde daarin.
Dit nadenken zal moeten leiden tot een herdefiniëring van de Westerschelde als deel van de Delta op het gebied van vervoer, natuur, veiligheid en ruimtelijke ordening.
In de Architecten tafel van 9 april gingTaco Tuinhof, architect bij Rothuizen van Doorn?t Hooft, in op de mogelijkheden om de Schelde de verbinding te laten zijn, die nodig is om de eilanden en (Zeeuws) Vlaanderen beter aan elkaar te verankeren.

Architectentafel 4 juni

Mooi Zeeland
Bepaalt u hoe Zeeland er uit ziet?


U bent verantwoordelijk voor de opdracht, ontwerp of gebruik van dat specifieke gebouw, park of woonwijk. En u bent niet de eerste. Heel Zeeland is het resultaat van een eeuwenlange samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerders. Tussen overheden, bedrijven en burgers. Het resultaat mag er zijn: de mooiste provincie van Nederland.

Maar het kan altijd beter. Daarom werken provincie en gemeenten aan een nieuw programma 'Mooi Zeeland'. Er moet beter worden nagedacht bij nieuwe ontwikkelingen. Over goede locatie, functie en vormgeving. Alleen nieuwbouw buiten de stad als de ruimte in de stad wordt benut. Historische gebouwen een nieuwe functie geven, zonder het karakter aan te tasten. Bebouwing die het landschap verpest, vervangen door bebouwing die het landschap versterkt. Dat zijn opgaven waar wij voor staan, waar u voor staat.

Maar kan dat allemaal wel in Zeeland? Maken gemeenten een goede locatiekeuze, geven opdrachtgevers de ruimte om creatief te zijn, weten architecten wel hoe je de Zeeuwse beeldkwaliteit versterkt en is dat dan ook wat de consument wil?

Tijd voor een goed gesprek met Harry van Waveren (gedeputeerde Cultuur en Ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Zeeland).
4 juni 2008

Architectentafel 21 oktober

De tunnel als kunstwerk

Dinsdag 21 oktober stond de N.V. Westerscheldetunnel centraal. De tunnel onder de Westerschelde is al meer dan 5 jaar operationeel en de plannen voor een tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn volop in de maak.

Ingo de Moor, manager marketing en communicatie bij de NV Westerscheldetunnel en Lilian Bos (Lilian Bos architectuur) gaan in discussie over de bestaande Westerscheldetunnel en de plannen voor de nieuw aan te leggen tunnel bij Sluiskil. Een tunnel brengt eilanden of overkanten bij elkaar, maar wat is de betekenis van de tunnel voor architecten en vormgevers? Moet een tunnel mooi zijn en worden er randvoorwaarden aan die schoonheid gesteld?

Kortom: de tunnel als ‘kunst’werk. Over schoonheid en functionaliteit.

10 december De Eengezinswoning


In Nederland staan miljoenen eengezins-rijwoningen. Een groot deel daarvan is gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Hoe past dit woningtype in de sociaal-culturele en demografische opgaven voor de komende 20 jaar? Wat kunnen architecten betekenen in de herstructurering van dergelijke wijken?
Gastheer Eric de Ceuster (directeur Woongoed Middelburg) vertelde over zijn persoonlijke en professionele ervaringen. Drie gasten lieten oplossingen zien op verschillende niveaus. Taco Tuinhof (RDH), Rien de Ruiter (Klundert Architecten) en Machiel de Vries (Woongoed Middelburg) gaven voorbeelden van interventies op stedenbouwkundig, architectonisch en bouwkundig niveau.
Voldoende stof voor discussie tijdens de laatste architectentafel van dit jaar.