Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

agenda architectuur 2006

Terug naar archief
15 maart lezing
Architectuur en film. De film over de eigenzinnige architect Sybold van Ravensteyn staat centraal op deze bijeenkomst. De maker van de film, Koert Davidse, verzorgt een lezing over de architect en de totstandkoming van de documentaire. BNA. lokatie: Auditorium Zeeuws Archief Middelburg


7 april excursie
Het Zeeuwse Gezicht gaat naar Flevoland waar op het terrein van landschapskunst veel te zien is, onder andere van Marinus Boezem. De werkgroep Landart heeft de intentie landschapskunst in Zeeland bekend te maken en één kunstwerk per twee jaar in de provincie te realiseren. Leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigers van de gemeenten en natuurbeherende instanties in Zeeland zijn uitgenodigd aan de excursie deel te nemen.


26 april debat
Kenniswerf Vlissingen
Wat draagt een plek van kennis, universiteit of hogeschool - tegenwoordig al snel campus of zelfs werf genoemd - bij aan de vitaliteit van de stad? Wat kan de school leren van de plek waarop zij gehuisvest is? Kortom, hoe verhoudt zich de school tot de stad? Daarover wil het Zeeuws gezicht graag debatteren met u op de plek die uit moet groeien tot een ware kenniswerf. klik hier voor meer informatie


4 juni expositie
Nieuw Tij (4 juni t/m 2 juli 2006)


24 juni
Dag van de Architectuur


20 september debat
Zwakke schakels, kansen voor de kust
Acht kustgebieden in Nederland zijn bestempeld als Zwakke Schakel. Dat wil zeggen, dat ze tussen nu en het jaar 2200 niet meer bestand zullen zijn tegen een storm, zoals die gemiddeld eens per 4000 jaar plaats vindt.
Twee van die acht Zwakke Schakels liggen langs de Zeeuwse kust: West Zeeuws-Vlaanderen en de Zuidwest Walcheren.
Het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland ontwikkelde met verschillende partners een integraal Kustplan voor Zuidwest Walcheren. In 2005 organiseerde dit bureau een ontwerpatelier om te komen tot drie alternatieve ontwikkelingsvisies voor de kustzone van Zuidwest Walcheren.
Het Zeeuwse Gezicht wil stilstaan bij de plannen en visies en heeft sprekers uitgenodigd die betrokken zijn bij het projectbureau en het ontwerpatelier. Welke kansen bieden de kustversterkingen voor toerisme, recreatie en natuur? Hoe ziet de Zeeuwse kust er in de toekomst uit?

21 september lezing
Architectuur en constructie:
Deze bijeenkomst vindt plaats in het najaar (oktober/november). De inhoudelijke uitwerking van dit thema moet op het moment van inzending nog worden opgepakt. BNA


oktober excursie
Excursie architecten BNA


november t/m half december expositie
'PS-huisjes'


8 november debat
Welstand

Zeeland Woonland (datum onbekend)
in samenwerking met de Zeeuwse Milieu Federatie. U kunt de inleiding over dit onderwerp hier lezen.