Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Rijksprijs de Gouden Piramide

Het nieuwsarchief bevat projecten en items die zijn afgerond.

1 februari 2008
Prijsronde 2008 -Architectuur- van start

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW

Gouden Piramide 2008
De prijsronde 2008 is bestemd voor opdrachtgevers van architectuurprojecten, die voldoende zijn gerealiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld woonhuizen, scholen, kerken, bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische projecten als bruggen, sluizen of stations. Ook restauratie, verbouw- en renovatieprojecten kunnen worden ingezonden. Behalve afzonderlijke gebouwen kunnen eveneens architectonische complexen en omgevingsarchitectuur onderwerp zijn van een inzending.

De inschrijving voor deze ronde startte op 15 december a.s. en sluit op 7 maart om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie hierover vindt u op de website www.goudenpiramide.nl. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury voorgezeten door Rijksbouwmeester Mels Crouwel.

In de tweede helft van april zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt vermoedelijk plaats op 22 november 2008.

De Gouden Piramide werd in 2003 ingesteld. De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 50.000 euro alsmede een publicatie.

Meer informatie